You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Cấu trúc ngữ pháp わけにはいかない wakenihaikanai, wake nihaikanai

Cấu trúc ngữ pháp わけにはいかない wakenihaikanai, wake nihaikanaiCấu trúc ngữ pháp わけにはいかない wakenihaikanai, wake nihaikanai

Mời các bạn cùng học Cấu trúc ngữ pháp わけにはいかない wakenihaikanai, wake nihaikanai

Cấp độ : N2

Cách chia :

Vる+わけにはいかない
Vない+わけにはいかない

Ý nghĩa, cách dùng :

1. Diễn tả ý không thể làm được, tuy nhiên không phải không làm được do năng lực mà do các yếu tố khách quan như quan niệm,…
Dùng riêng với: Vる+わけにはいかない

Ví dụ :

アパートにんでいるので、とか猫とかが飼うわけにはいかない。
Vì tôi sống trong chung cư nên động vật như mèo hay chó thì không thể nuôi được.

は「だけけて」とって、みをるわけにはいかない。
Bạn thân tôi nói “Hãy giúp tớ lần này thôi”, tôi không thể từ chối được lời nhờ vả của bạn được

がありますから、になってもむわけにはいかない。
Hôm nay có cuộc họp quan trọng nên dù có bị bệnh tôi cũng không thể nghỉ được

2. Diễn tả ý nghĩa “không thể không…”, “phải…”, tuy nhiên không phải mang ý nghĩa phải thực hiện do quy định mà do các yếu tố khách quan như quan niệm, kinh nghiệm

これはの命令なので、やらないわけにはいかない。
Vì đây là mệnh lệnh của giám độc nên tôi phải làm

いなので、房をれないわけにはいかない。
Vì hôm nay thực sự nóng nên không thể không bật máy lạnh được

くによってしてばかりいて、司に叱られるので、わないわけにはいかない。
Mỗi sáng tôi đều muộn do đi làm bằng tàu điện, bị sếp mắng nên không thể không mua xe riêng được.

Chú ý: Cả hai cách dùng đều có thể sử dụng sau khi tiếp nhận ý của câu văn trước.

Ví dụ :

như: 「そういうわけにはいかない」、「そういわけ」

Cấu trúc ngữ pháp liên quan :

わけだ:wakeda
わけがない:wakeganai
というわけだ:toiuwakeda
わけではない:wakedehanai, wake dehanai
わけだから:wakedakara
というわけではない:toiuwakedehaani, toiu wakedehanai
わけても:waketemo
わけにはいかない:wakeniha ikanai, wakenihaikanai
ないわけにはいかない:naiwakeniwaikanai, naiwakeniha ikanai

Trên đây là nội dung bài viết : Cấu trúc ngữ pháp わけにはいかない wakenihaikanai, wake nihaikanai. Các bạn có thể tra cứu các cấu trúc ngữ pháp khác tại trang từ điển ngữ pháp tiếng Nhật hoặc đánh trực tiếp vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : ngữ pháp + tên cấu trúc ngữ pháp cần tìm.

Nếu không hiểu về cách chia, các bạn có thể tham khảo thêm bài : các ký hiệu trong ngữ pháp tiếng Nhật

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: