Học chữ Kanji bằng hình ảnh 動、止、使

Học chữ Kanji bằng hình ản動、止、使Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 使. Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh 使

1)Động : 動

Cách đọc theo âm Onyomi: どう

Cách đọc theo âm Kunyomi: うご

Cách Nhớ:

Do^ng.

Người đàn ông dùng lực () để chuyển đống sách nặng().

Các từ thường gặp:

く(うごく): Di chuyển

(うんどう): Vận động

(じどうしゃ): Ô-tô

(どうぶつ): Động vật

(かつどう): Hoạt động

する(かんどうする): Cảm động

(どうし): Động từ

ドア(じどうドア):  Cửa tự động

 

2)Chỉ : 止

 

Cách đọc theo âm Onyomi: し

Cách đọc theo âm Kunyomi: と

Cách Nhớ:

Chi 2

Đèn tín hiệu màu đỏ hãy dừng lại.

Các từ thường gặp:

まる (まる): (cái gì đó) Dừng lại

める (める): Dừng (cái gì đó) lại

(ちゅう): hủy bỏ

まれ (まれ): dừng

する (きんする): cấm

する(ていする): Tạm dừng

する (はいする): loại bỏ

する (ぼうする): Ngăn, phòng trừ

3)Sứ : 使

Cách đọc theo âm Onyomi:  し

Cách đọc theo âm Kunyomi: つか

Cách Nhớ:

Su

Ông ấy sử dụng nhân sự thuê.

Các từ thường gặp:

使う(つかう): Sử dụng

使(たいかん): Đại sứ quán

使(たい): Đại sứ

使(ようちゅう): Đang sử dụng ( phòng đang họp…)

使命(めい): Sứ mệnh

使(てん): Thiên sứ

*お使い(おつかい): (có) việc (riêng)

 

 

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 押、字、式

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 急、開、閉

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 歩、送、洗

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: