Học chữ Kanji bằng hình ảnh 動、止、使

Học chữ Kanji bằng hình ản使Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 使. Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh 使

1)Động :

Cách đọc theo âm Onyomi: どう

Cách đọc theo âm Kunyomi: うご

Cách Nhớ:

Người đàn ông dùng lực () để chuyển đống sách nặng().

Các từ thường gặp:

動く(うごく): Di chuyển

運動(うんどう): Vận động

自動車(じどうしゃ): Ô-tô

動物(どうぶつ): Động vật

活動(かつどう): Hoạt động

感動する(かんどうする): Cảm động

動詞(どうし): Động từ

自動ドア(じどうドア):  Cửa tự động

 

2)Chỉ :

 

Cách đọc theo âm Onyomi: し

Cách đọc theo âm Kunyomi: と

Cách Nhớ:

Đèn tín hiệu màu đỏ hãy dừng lại.

Các từ thường gặp:

止まる (まる): (cái gì đó) Dừng lại

止める (める): Dừng (cái gì đó) lại

中止(ちゅう): hủy bỏ

止まれ (まれ): dừng

禁止する (きんする): cấm

停止する(ていする): Tạm dừng

廃止する (はいする): loại bỏ

防止する (ぼうする): Ngăn, phòng trừ

3)Sứ : 使

Cách đọc theo âm Onyomi:  し

Cách đọc theo âm Kunyomi: つか

Cách Nhớ:

Ông ấy sử dụng nhân sự thuê.

Các từ thường gặp:

使う(つかう): Sử dụng

大使館(たいかん): Đại sứ quán

大使(たい): Đại sứ

使用中(ようちゅう): Đang sử dụng ( phòng đang họp…)

使命(めい): Sứ mệnh

天使(てん): Thiên sứ

*お使い(おつかい): (có) việc (riêng)

 

 

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh

Học chữ Kanji bằng hình ảnh

Học chữ Kanji bằng hình ảnh

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: