Học chữ Kanji bằng hình ảnh 暑、寒 、弱

Học chữ Kanji bằng hình ản暑、寒 、弱Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)Thử : 暑

Cách đọc theo âm Onyomi: しょ

Cách đọc theo âm Kunyomi: あつ

Cách Nhớ:

Thu

Một người ()đứng dưới  mặt trời ()  thấy nóng.

Các từ thường gặp:

い(あつい): Nóng

蒸しい(むしあつい): Oi bức

(しょちゅうみまい): Thư hỏi thăm trong hè

(ざんしょ): Cái nóng cuối mùa hè

(ひしょち): Khu nghỉ dưỡng tránh nóng

 

 

2)Hàn : 寒

Cách đọc theo âm Onyomi: かん

Cách đọc theo âm Kunyomi:さむ

Cách Nhớ:

Han

Trong ngày  lạnh giá, tôi tới nhà bạn để lại dấu chân trên tuyết.

Các từ thường gặp:

い(さむい): Lạnh

(さむけ): Cảm lạnh

(かんき): Khí lạnh

(かんたい): Khu hàn đới

(かんぷう): Gió lạnh

 

 

3)Nhược : 弱

Cách đọc theo âm Onyomi:  じゃく

Cách đọc theo âm Kunyomi: よわ

Cách Nhớ:

Nhuoc

Con chim non thì yếu.

Các từ thường gặp:

い(よわい): Yếu

(じゃくてん): Điểm yếu

る(よわる): Yếu đi

(びょうじゃく): Yếu do bệnh

*(じゃくにくきょうしょく):Qui luật tự nhiên ( Kẻ yếu là thức ăn cho kẻ mạnh)

*(よわき): Yếu đuối

 

 

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 動、止、使

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 豆、短、運

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 業、薬、太

 

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: