Học chữ Kanji bằng hình ảnh 痛、恥、怒

Học chữ Kanji bằng hình ảnh  痛、恥、怒Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)Thống : 痛

Cách đọc theo âm Onyomi:  つう

Cách đọc theo âm Kunyomi: いた

Cách Nhớ:

thong 1

Tôi vượt qua hàng rào bệnh viện một cách đau khổ.

Các từ thường gặp:

い(いたい): Đau đớn

み(いたみ): Cơn đau

(ずつう): Đau đầu

(くつう): Nỗi đau, cơn đau

め(いたみどめ): (Thuốc trị đau, giảm đau)

(ふくつう): Đau bụng

(ようつう): Đau lưng

 

2)Sỉ : 恥

Cách đọc theo âm Onyomi: ち

Cách đọc theo âm Kunyomi: は, はじ

Cách Nhớ:

si

Không nghe thấy trái tim () mình thì thật xấu hổ.

Các từ thường gặp:

ずかしい(ずかしい): Xấu hổ

(はじ): Nỗi xấu hổ

ずかしがる(ずかしがる): CẢm thấy xấu hổ

じる(はじる): Xấu hổ

らず(はじしらず): Không biết xấu hổ

*羞摯(しゅうちしん): Cảm thấy xấu hổ

 

3)Nộ : 怒

Cách đọc theo âm Onyomi:  ど

Cách đọc theo âm Kunyomi:  おこ, いか

Cách Nhớ:

no

Người phụ nữ () giận dữ đánh tôi.

Các từ thường gặp:

る(おこる): Giận dữ

り(いかり): Cơn giận

る(なる): Hét to

 

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 払、濯、寝

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 泣、固、個

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 泣、固、個

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Leave a Reply

error: