Học chữ Kanji bằng hình ảnh 葉, 景, 記

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 葉, 景, 記

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 葉, 景, 記 Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

1. 葉 : Diệp

Cách đọc theo âm Onyomi : ヨオ

Cách đọc theo âm Kunyomi : は

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 葉, 景, 記

Thể giới () được bao phủ bởi cỏ và lá cây ()

Các từ thường gặp:

は lá
けとば lời nói, từ vựng
はがき bưu thiếp, tấm thiệp
こうよう lá đỏ
もみじ lá đỏ, lá momiji
おちば lá rụng

2. 景 : Cảnh

Cách đọc theo âm Onyomi : ケイ

Cách đọc theo âm Kunyomi :

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 景, 記, 形

Vào 1 ngày đẹp trời, bạn có thể thấy cảnh thủ đô rõ ràng

Các từ thường gặp:

けいしょく phong cảnh
けいき tình hình kinh tế
ふけいき suy thoái kinh tế
ふうけい phong cảnh
やけい cảnh ban đêm
はいけい lý lịch, bối cảnh
こうけい cảnh tượng
けいひん giải thưởng

3. 記 : Kí

Cách đọc theo âm Onyomi : キ

Cách đọc theo âm Kunyomi : しる_す

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 記, 形, 吉

Tôi viết lại những điều anh nói

Các từ thường gặp:

にっき nhật ký
する あんきする học thuộc lòng
きじ bài báo
きしゃ phóng viên
する きにゅうする điền, ghi vào
きねん kỷ niệm
きろく kỷ lục
す しるす Ghi chép

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 的, 飛, 機

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 形, 吉, 結

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 当, 伝, 細

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: