Học chữ Kanji bằng hình ảnh 葉, 景, 記

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 葉, 景, 記

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 葉, 景, 記 Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

1. 葉 : Diệp

Cách đọc theo âm Onyomi : ヨオ

Cách đọc theo âm Kunyomi : は

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 葉, 景, 記

Thể giới () được bao phủ bởi cỏ và lá cây ()

Các từ thường gặp:

は lá
言葉 けとば lời nói, từ vựng
葉書 はがき bưu thiếp, tấm thiệp
紅葉 こうよう lá đỏ
紅葉 もみじ lá đỏ, lá momiji
落ち葉 おちば lá rụng

2. 景 : Cảnh

Cách đọc theo âm Onyomi : ケイ

Cách đọc theo âm Kunyomi :

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 景, 記, 形

Vào 1 ngày đẹp trời, bạn có thể thấy cảnh thủ đô rõ ràng

Các từ thường gặp:

景色 けいしょく phong cảnh
景気 けいき tình hình kinh tế
不景気 ふけいき suy thoái kinh tế
風景 ふうけい phong cảnh
夜景 やけい cảnh ban đêm
背景 はいけい lý lịch, bối cảnh
光景 こうけい cảnh tượng
景品 けいひん giải thưởng

3. 記 : Kí

Cách đọc theo âm Onyomi : キ

Cách đọc theo âm Kunyomi : しる_す

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 記, 形, 吉

Tôi viết lại những điều anh nói

Các từ thường gặp:

日記 にっき nhật ký
暗記する あんきする học thuộc lòng
記事 きじ bài báo
記者 きしゃ phóng viên
記入する きにゅうする điền, ghi vào
記念 きねん kỷ niệm
記録 きろく kỷ lục
記す しるす Ghi chép

”Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀 Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

Like - シェアしてくださいね ^^ !
Câu hỏi - góp ý :

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :