Tổng hợp chữ Hán N1 bài 45 – Luyện thi N1

Tổng hợp chữ Hán N1 bài 45

Tổng hợp chữ Hán N1 bài 45. Chào các bạn, để trợ giúp cho các bạn đang luyện thi năng lực JLPT cấp độ N1, trong bài này, Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn Tổng hợp chữ Hán N1 – Luyện thi N1. Mỗi trang tương ứng với 1 ngày học, thuộc sách soumatome.

Tổng hợp chữ Hán N1 bài 45 - Luyện thi N1

Các bạn có thể xem từ bài 1 tại đây : Tổng hợp chữ Hán N1

Mục lục

Tổng hợp chữ Hán N1 bài 45 :

Có rất nhiều các chữ Kanji có cách đọc giống nhau

名 - Những chữ Kanji có chứa bộ 名 và đều đọc là めい

(めいきょく) : danh khúc
(めいせんしゅ) : tuyển thủ nổi tiếng

高 - Những chữ Kanji có chứa bộ 高 và đều đọc là こう

(こうせいのう) : tính năng cao
(こうがくれき) : điểm học tập tốt

低 - Những chữ Kanji có chứa bộ 低 và đều đọc là てい

圧(ていけつあつ) : huyết áp thấp
圧(ていきあつ) : khí áp thấp

重 - Những chữ Kanji có chứa bộ 重 và đều đọc là じゅう

属(じゅうきんぞく) : kim loại nặng
(じゅうこうぎょう) : công nghiệp nặng

軽 - Những chữ Kanji có chứa bộ 軽 và đều đọc là けい

(けいじどうしゃ) : xe ô tô tự động nhẹ
(けいこうぎょう) : công nghiệp nhẹ

好 - Những chữ Kanji có chứa bộ 好 và đều đọc là こう

(こうせいねん) : thiếu niên tốt
(こうつごう) : dịp tốt

悪 - Những chữ Kanji có chứa bộ 悪 và đều đọc là あく

循環(あくじゅんかん) : vòng tuần hoàn cái ác
(あくやく) : vai ác

急 - Những chữ Kanji có chứa bộ 急 và đều đọc là きゅう

(きゅうていしゃ) : dừng xe gấp
(きゅうはっしん) : phát tiến gấp, triển khai gấp

正 - Những chữ Kanji có chứa bộ 正 và đều đọc là せい

(せいはんたい) : phản đối hoàn toàn
(せいさんかっけい) : tam giác đều

広 - Những chữ Kanji có chứa bộ 広 và đều đọc là こう

(こうはんい) : phạm vi rộng

真 - Những chữ Kanji có chứa bộ 真 và đều đọc là しん

(しんはんにん) : thủ phạm thật sự

再 - Những chữ Kanji có chứa bộ 再 và đều đọc là さい

(さいけんさ) : kiểm tra lại
(さいへんせい) : tổ chức lại

助 - Những chữ Kanji có chứa bộ 助 và đều đọc làじょ

監督(じょかんとく) : thư kí, trợ lí biên đạo
(じょどうし) : trợ động từ

副 - Những chữ Kanji có chứa bộ 副 và đều đọc là ふく

(ふくさよう) : tác dụng phụ
(ふくとしん) : thành phố mới phát triển

初 - Những chữ Kanji có chứa bộ 初 và đều đọc là はつ

(はつみみ) : nghe điều gì đó lần đầu
(はつこうかい) : mới công khai

諸 - Những chữ Kanji có chứa bộ 諸 và đều đọc là しょ

(しょもんだい) : nhiều vấn đề
(しょじじょう) : nhiều sự tình

被 - Những chữ Kanji có chứa bộ 被 và đều đọc là ひ

被害(ひがいしゃ) : người bị hại
被災(ひさいしゃ) : người thiệt hại

異 - Những chữ Kanji có chứa bộ 異 và đều đọc là い

(いぶんか) : các nền văn hóa khác nhau
(いじげん) : kích cỡ khác nhau

旧 - Những chữ Kanji có chứa bộ 旧 và đều đọc là きゅう

(きゅうせい): họ cũ
制(きゅうたいせい) : thể chế cũ

誤 - Những chữ Kanji có chứa bộ 誤 và đều đọc là ご

(ごじ) : chữ viết nhầm
(ごさどう) : thao tác nhầm, thao tác sai

仮 - Những chữ Kanji có chứa bộ 仮 và đều đọc là かり

仮契(かりけいやく) : hợp đồng tạm thời
仮免許(かりめんきょ) : bằng cho phép tạm thời

準 - Những chữ Kanji có chứa bộ 準 và đều đọc là じゅん

(じゅんかいいん) : thành viên liên quan
(じゅんけっしょう) : trận chiến quyết thắng cuối cùng

乱 - Những chữ Kanji có chứa bộ 乱 và đều đọc là らん

(らんきりゅう) : sự chuyển động hỗn loạn của các luồng khí
射(らんはんしゃ) : phản xạ loạn, không như ý muốn

棒 - Những chữ Kanji có chứa bộ 棒 và đều đọc là ぼう

み(ぼうよみ) : đọc bằng giọng đều đều, đơn điệu
ち(ぼうだち) : đứng yên một chỗ

超 - Những chữ Kanji có chứa bộ 超 và đều đọc là ちょう

波(ちょうおんぱ) : sóng âm lớn
(ちょうのうりょく) : năng lực khác thường

亜 - Những chữ Kanji có chứa bộ 亜 và đều đọc là あ

(あねったい) : Á nhiệt đới
(あかんたい) : Á hàn đới

微 - Những chữ Kanji có chứa bộ 微 và đều đọc là び

調(びちょうせい) : sự điều chỉnh nhỏ
(びりゅうし) : tiểu phân (thuật ngữ y học)

序 - Những chữ Kanji có chứa bộ 序 và đều đọc là じょ

(じょしょう) : chương đầu, lời nói đầu
(じょきょく) : khúc dạo đầu, mở đầu

猛 - Những chữ Kanji có chứa bộ 猛 và đều đọc là もう

(もうれんしゅう) : luyện tập cường độ cao
(もうとっくん) : huấn luyện đặc biệt gian khổ, khắt khe

俗 - Những chữ Kanji có chứa bộ 俗 và đều đọc là ぞく

(ぞくご) : tục ngữ
(ぞくせつ) : truyền thuyết

豆 - Những chữ Kanji có chứa bộ 豆 và đều đọc là まめ

識(まめちしき) : kiến thức cơ bản, một chút kiến thức
(まめでんきゅう) : bóng đèn tròn

偽 - Những chữ Kanji có chứa bộ 偽 và đều đọc là にせ

(にせさつ) : tiền giả
(にせもの) : đồ giả

Trên đây là nội dung tổng hợp chữ Hán N1 bài 45. mời các bạn cùng xem bài tiếp theo tại đây : kanji n1 bài 46. Hoặc xem các bài viết khác trong chuyên mục : chữ Hán N1

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :