Ngữ pháp tiếng Nhật N5 – Tổng hợp

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 – Bài 12

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Tổng hợp

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Nhật N5 bài 12. Mời các bạn cùng học lần lượt các cấu trúc ngữ pháp thuộc cấp độ N5 chương trình luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT N5.

Cấu trúc số 56 :

~を~

Cách chia :

~を~

Giải thích ý nghĩa :

biểu thị đối tượng trực tiếp của hành động theo sau を  là tha động từ

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

1.(わたし)はごはんを食(た)べます。
Tôi ăn cơm.
2.スーパに妹(いもうと)を連(つ)れている
Tôi dẫn em gái đến siêu thị.

Cấu trúc số 57 :

~

Cách chia :

V (thể ngắn)+
Aい+
Aな+
N+の+

Giải thích ý nghĩa :

khi, trong khi, lúc

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

1.留学りゅうがくする時ときパスポートが必要ひつようです。
Khi đi du học thì cần có hộ chiếu.
2.交通事故(こうつじこ)があった時(とき)警察(けいさつ)に連絡(れんらく)してください。
Khi xảy ra tai nạn hãy gọi cho cảnh sát.

Cấu trúc số 58 :

~ số lượng + động từ

Cách chia :

~ 数量(すうりょう)+動詞(どうし)~

Giải thích ý nghĩa :

số từ + động từ
bao nhiêu…

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

1.パンを二つ(ふたつ)(た)べます
Tôi ăn 2 cái bánh mì.
2.この会社(かいしゃ)に日本人(にほんじん)が5人(ごにん)います。
Trong công ty này có 5 người Nhật.

Cấu trúc số 59 :

~ 全然~ない

Cách chia :

~ 全然~ない

Giải thích ý nghĩa :

hoàn toàn…không….
全然 cũng giống như あまり là phó từ đứng trước động từ hoặc tính từ bổ nghĩa cho chúng.

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

1.このセーター全然(ぜんぜん)(たか)くない。
Cái áo len này không hề đắt tí nào.
2.彼女(かのじょ)のこと全然(ぜんぜん)(し)りません。
Tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện của cô ấy.

Trên đây là nội dung tổng hợp ngữ pháp tiếng Nhật N5 bài 12. Như vậy các bạn đã ôn luyện trọng bộ các cấu trúc cần thiết cho việc thi năng lực tiếng Nhật N5, nếu còn thời gian các bạn hãy ôn lại 1 lượt trước khi chuyển sang các cấu trúc ngữ pháp N4 🙂

Chúc các bạn luyện thi N5 hiệu quả !

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: