Ngữ pháp tiếng Nhật N5 – Tổng hợp

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 – Bài 8

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Tổng hợp

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Nhật N5 bài 8. Mời các bạn cùng học lần lượt các cấu trúc ngữ pháp thuộc cấp độ N5 chương trình luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT N5.

Cấu trúc số 36 :

~に~

Cách chia :

~N + に~

Giải thích ý nghĩa :

cho, từ

những động từ như あげます、おしえます  cần người làm cho, chúng ta để に  sau đối tượng này.

các động từ như もらいます、ならいます  biểu thị hành động từ phía người tiếp nhận hành động đó.

Trong câu chủ ngữ mà là người tiếp nhận hành động thì ta thêm に vào sau danh từ chỉ người thực hiện . Đối với những đối tượng là tổ chức thì ta phải dùng から thay cho に

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

1.友達(ともだち)にお金(かね)を貸(か)してあげた。
Tôi cho bạn mượn tiền.

2.マイ先生(せんせい)に教(おし)えてもらった。
Tôi được cô Mai dạy cho.

Cấu trúc số 37 :

~に~

Cách chia :

khoảng thời gian に~

Giải thích ý nghĩa :

bao nhiêu lần làm gì trong một khoảng thời gian

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

1.一日(いちにち)に三回(さんかい)(くすり)を飲(の)んでください
Hãy uống thuốc 3 lần một ngày.

2.一年(いちねん)に2回(にかい)海外旅行(かいがいりょこう)をする。
Một năm tôi du lịch nước ngoài 2 lần.

Cấu trúc số 38 :

~のが~

Cách chia :

Mệnh đề (S+V; hoặc đôi khi lược bỏ chỉ còn lại V) + のが~

Giải thích ý nghĩa :

cấu trúc này có chức năng danh từ hoá động từ

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

1.(わたし)は絵(え)を描(か)くのが好(す)きだ。
Tôi rất thích vẽ tranh.

2.(はは)は料理(りょうり)を作(つく)るのが上手(じょうず)です。
Mẹ tôi nấu ăn rất giỏi.

Cấu trúc số 39 :

~ので~

Cách chia :

V (thể ngắn)+ので
Aい+ので
Aな+ので
N+な+ので

Giải thích ý nghĩa :

bởi vì….

Thể hiện lí do khách quan, tự nhiên, dùng  ので sẽ làm cho câu văn uyển chuyển hơn

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

1.きれいなので、(か)いたいです。
Vì rất đẹp nên tôi muốn mua.

2.お金持(かねも)ちなので、なんでも買(か)えます。
Vì là người giàu nên có thể mua bất cứ thứ gì.

Cấu trúc số 40 :

~のなかで~が一番

Cách chia :

~ N + のなかで~が一番

Giải thích ý nghĩa :

trong số….nhất.

Dùng để chỉ ra phạm vi so sánh từ 3 vật trở lên.

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

1.スポーツのなかで、サッカーが一番(いちばん)(す)きです。
Trong các môn thể thao tôi thích bóng đá nhất.

2.画家(がか)のなかで、ピカソが一番(いちばん)(す)きです。
Trong giới hoạ sĩ tôi thích Picaso nhất.

Trên đây là nội dung tổng hợp ngữ pháp tiếng Nhật N5 bài 8. Mời các bạn cùng học đều đặn các kỹ năng khác : từ vựng N5Chữ Hán N5. Hoặc đi theo kế hoạch luyện thi N5 trong 2 tháng để có sự phân bổ thời gian hợp lý.

Phần tiếp theo, mời các bạn kéo xuống dưới bài viết, click vào page (trang) tiếp theo

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: