Ngữ pháp tiếng Nhật N5 – Tổng hợp

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 – Bài 6

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Tổng hợp

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Nhật N5 bài 6. Mời các bạn cùng học lần lượt các cấu trúc ngữ pháp thuộc cấp độ N5 chương trình luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT N5.

Cấu trúc số 26 :

~と同じ~

Cách chia :

~N + と同じ~

Giải thích ý nghĩa :

giống với, tương tự với,..

Diễn tả 2 sự vật, sự việc tương đồng cả về hình thức lẫn tính chất

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

1.(わたし)は田中(たなか)さんとクラスが同じです。
Tôi và Tanaka học cùng lớp.

2.あのひとのスカートと同(おな)じものをください。
Hãy cho tôi chiếc váy giống của người kia.

Cấu trúc số 27 :

~ないことがある

Cách chia :

Vない + ことがある

Giải thích ý nghĩa :

cũng có khi không…..

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

1.仕事(しごと)のために寝(ね)ないことがある。
Vì công việc cũng có khi tôi không ngủ.

2.(いそが)しすぎたら、(た)べないことがある。
Nếu quá bận cũng có khi tôi không ăn cơm.

Cấu trúc số 28 :

~ないでください

Cách chia :

~Vないでください
Cách chuyển sang Vない:

V nhóm I: hàng う~あ+ない
Vd: (い)く→(い)かない
(い)う→(い)わない

V nhóm II: Vます(bỏ ます)+ない
Vd: 食べます→食べない

V nhóm III:
する→しない
(く)る→(こ)ない

Giải thích ý nghĩa :

xin đừng, không làm gì

Mẫu câu này sử dụng khi muốn yêu cầu ai đó dừng việc gì đó.

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

1.あいつを殴(なぐ)らないでください。
Xin đừng đánh nó.

2.(な)かないでください。
Đừng khóc nữa.

Cấu trúc số 29 :

~ないといけない

Cách chia :

Vない + といけない

Giải thích ý nghĩa :

phải làm gì…

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

1.作文(さくぶん)を書(か)かないといけない。
Tôi phải viết bài.

2.(くすり)を飲(の)まないといけない。
Tôi phải uống thuốc.

Cấu trúc số 30 :

~なかなか~ない

Cách chia :

~なかなか~ない

Giải thích ý nghĩa :

mãi mà…không

なかなか là phó từ biểu thị mức độ đứng trước động từ bổ nghĩa cho động từ.
thể hiện sự tốn công sức vào một việc gì đó.

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

1.(かれ)はなくなったお母(かあ)さんのことなかなか忘(わす)れない。
Anh ta mãi mà không quên được người mẹ đã mất của mình.

2.なかなかわかりません。
Mãi mà tôi vẫn không hiểu được.

Trên đây là nội dung tổng hợp ngữ pháp tiếng Nhật N5 bài 6. Mời các bạn cùng học đều đặn các kỹ năng khác : từ vựng N5Chữ Hán N5. Hoặc đi theo kế hoạch luyện thi N5 trong 2 tháng để có sự phân bổ thời gian hợp lý.

Phần tiếp theo, mời các bạn kéo xuống dưới bài viết, click vào page (trang) tiếp theo

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: