Ngữ pháp tiếng Nhật N5 – Tổng hợp

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 – Bài 5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Tổng hợp

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Nhật N5 bài 5. Mời các bạn cùng học lần lượt các cấu trúc ngữ pháp thuộc cấp độ N5 chương trình luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT N5.

Cấu trúc số 21 :

~てもいいです

Cách chia :

~ Vてもいいです

Giải thích ý nghĩa :

làm gì…cũng được

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

  1. 鉛筆(えんぴつ)を使(つか)ってもいいです。
    Sử dụng bút chì cũng được.

2.ここにタバコを吸(す)ってもいいです。
Hút thuốc ở đây cũng được.

Cấu trúc số 22 :

~と~

Cách chia :

~と~

Giải thích ý nghĩa :

cùng, với. Diễn tả việc thực hiện hành động cùng với đối tượng nào đó

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

1.家族(かぞく)とアメリカに(行い)く。
Tôi cùng cả nhà đi Mỹ.

2.彼氏(かれし)と映画(えいが)を見(み)に行(い)った
Tôi đã cùng bạn trai đi xem phim.

Cấu trúc số 23 :

~と~

Cách chia :

~と~

Giải thích ý nghĩa :

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

1.英語(えいご)と日本語(にほんご)を習(なら)います。
Tôi học tiếng Anh và tiếng Nhật

2.韓国(かんこく)と中国(ちゅうごく)へ来(き)た。
Tôi đã đến Hàn quốc và Trung quốc rồi.

Cấu trúc số 24 :

~と言います

Cách chia :

V (thể ngắn)+といいます
N+だ+といいます
Aな ( bỏ な) + だ+ といいます
Aい+といいます

Giải thích ý nghĩa :

nói là, nói rằng….

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

1.(かれ)は私(わたし)のことを愛(あい)すると言(い)います。
Anh ta nói rằng anh ta yêu tôi.

2.先生(せんせい)は学生(がくせい)に「(すわ)ったください」と言(い)いました
Thầy giáo bảo học sinh ngồi xuống.

Cấu trúc số 25 :

~と思います

Cách chia :

V (thể ngắn)+と思います
N+だ+と思います
Aな ( bỏ な) +だ+ と思います
Aい+と思います

Giải thích ý nghĩa :

tôi nghĩ….

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

1.病院(びょういん)に行(い)ったほうがいいと思(おも)います。
Tôi nghĩ bạn nên đến bệnh viện.

2.その本(ほん)(たか)くないと思(おも)います。
Tôi nghĩ cuốn sách đó không đắt đâu.

Trên đây là nội dung tổng hợp ngữ pháp tiếng Nhật N5 bài 5. Mời các bạn cùng học đều đặn các kỹ năng khác : từ vựng N5Chữ Hán N5. Hoặc đi theo kế hoạch luyện thi N5 trong 2 tháng để có sự phân bổ thời gian hợp lý.

Phần tiếp theo, mời các bạn kéo xuống dưới bài viết, click vào page (trang) tiếp theo

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: