Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

Luyện thi N5

Kế hoạch luyện thi N5 trong 2 thángKế hoạch luyện thi N5 trong 2 tháng

Kế hoạch luyện thi N5 trong 2 tháng. Chào các bạn, để tạo thuận lợi cho các bạn trong quá trình tự ôn luyện thi N5, trong bài viết này Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu với các bạn 1 kế hoạch ôn luyện N5 trong 2 tháng.

Cơ sở của việc lập kế hoạch ôn luyện N5 trong 2 tháng :

  • Dựa trên tinh thần bài viết : Lập kế hoạch học tập tiếng Nhật.
  • Lượng từ vựng N5 : 695 từ. Tương đương với 46 ngày (mỗi ngày khoảng 15 từ).
  • Lượng ngữ pháp N5 : 59 cấu trúc. Tương đương 12 ngày. Mỗi ngày 5 cấu trúc.
  • Lượng chữ Hán N5 : 79 chữ. Tương đương với 8 ngày. Mỗi ngày 10 chữ.
  • Mỗi tháng chỉ tính 28 ngày. Thời gian còn lại dùng để dự phòng và tổng ôn luyện trước khi thi.

Yêu cầu :

Để thực hiện được kế hoạch này, các bạn cần :

<

p style=”text-align: justify;”>- Đã học qua những bài tiếng Nhật cơ bản, đã thuộc 2 bộ chữ HiraganaKatakana, và học qua 15 bài Mina no nihongo. Các bạn có thể ôn lướt nhanh 15 bài này theo bài tóm tắt sách mina no nihongo

  • Bố trí đủ thời gian, đều đặn để ôn luyện. Nếu ngày nào thực hiện không đủ thì hôm sau hoặc ngày chủ Nhật phải làm bù.

<

p style=”text-align: justify;”>- Phần Luyện đọc, luyện nghe, các bạn cần download hoặc mua sách và CD để luyện.

<

p style=”text-align: justify;”>- Vào đầu mỗi ngày, trước khi bắt đầu bài mới, các bạn cần ôn luyện lại bài đã học trong 1 và 3 ngày trước đó. Việc nhắc lại này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc ghi nhớ.

Kế hoạch ôn luyện N5 trong 2 tháng – Tháng 1

Tuần 1

Thứ 2 Từ vựng N5 Ngày 1

Ngữ pháp N5 ngày 1

Test N5 1

 Thứ 3 Từ vựng N5 ngày 2

Luyện đọc N5 1

Thứ 4 Kanji N5 ngày 1

Ngữ pháp N5 ngày 2

Test N5 2

Thứ 5 Từ vựng N5 ngày 3

Luyện nghe N5

Thứ 6 Từ vựng N5 ngày 4

Test N5 3

Thứ 7 Từ vựng N5 ngày 5

Test N5 4  –  Test N5 5

Chủ Nhật Ôn luyện tuần

Nghỉ

Tuần 2

Thứ 2 Từ vựng N5 Ngày 6

Ngữ pháp N5 ngày 4

Test N5 6

 Thứ 3 Từ vựng N5 ngày 7

Luyện đọc N5 2

Thứ 4 Kanji N5 ngày 2

Ngữ pháp N5 ngày 5

Test N5 7

Thứ 5 Từ vựng N5 ngày 8

Nghe N5 8

Thứ 6 Từ vựng N5 ngày 9

Test N5 9

Thứ 7 Từ vựng N5 ngày 10

Test N5 10

Chủ Nhật Ôn luyện tuần

Nghỉ

Tuần 3

Thứ 2 Từ vựng N5 Ngày 11

Ngữ pháp N5 ngày 6

Test N5 11

 Thứ 3 Từ vựng N5 ngày 12

Luyện đọc N5 3

Thứ 4 Từ vựng N5 ngày 13

Kanji N5 ngày 3

Test N5 12

Thứ 5 Từ vựng N5 ngày 14

Ngữ pháp N5 ngày 7

Thứ 6 Từ vựng N5 ngày 15

Nghe N5 13

Thứ 7 Từ vựng N5 ngày 16

Test N5 14  –   Test N5 15

Chủ Nhật Ôn luyện tuần

Nghỉ

Tuần 4

Thứ 2 Từ vựng N5 Ngày 17

Ngữ pháp N5 ngày 8

Test N5 16

 Thứ 3 Từ vựng N5 ngày 18

Luyện đọc N5

Thứ 4 Từ vựng N5 ngày 19

Kanji N5 ngày 4

Test N5 17

Thứ 5 Từ vựng N5 ngày 20

Ngữ pháp N5 ngày 9

Thứ 6 Từ vựng N5 ngày 21

Nghe N5

Thứ 7 Từ vựng N5 ngày 22

Test N5 18  –   Test N5 19

Chủ Nhật Ôn luyện tuần

Nghỉ

Tháng tiếp theo, mời các bạn xem trang sau

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *