Tổng hợp chữ Hán N4 – Luyện thi tiếng Nhật N4

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Tổng hợp chữ Hán N4 bài 17

Kanji

Mời các bạn cùng học tiếp 10 chữ Kanji bài 17

Tổng hợp chữ Hán N4 bài 17

161. 魚 – âm Hán – Việt : Ngư :

Âm on : ぎょ
Âm kun : さかな

Cách nhớ :

Cách hớ chữ Kanji 魚
Hình con cá
Những từ hay gặp :

(さかな):cá

(きんぎょ):cá vàng

162. 兄 – âm Hán – Việt : Huynh :

Âm on : けい
きょう
Âm kun : あに

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 兄
Anh trai tôi là một kẻ có cái miệng rộng
Những từ hay gặp :

さん(おにいさん):anh trai

(きょうだい):anh em

163. 犬 – âm Hán – Việt : Tuất :

Âm on : けん
Âm kun : いぬ

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 犬
Hình con chó
Những từ hay gặp :

(いぬ):chó

(ばんけん):chó giữ nhà

164. 妹 – âm Hán – Việt : Muội :

Âm on : まい
Âm kun : いもうと

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 姉
Chị tôi là một người phụ nữ sống ở thành phố
Những từ hay gặp :

さん(いもうとさん):em gái

- chị em

165. 姉 – âm Hán – Việt : Tỷ :

Âm on : し
Âm kun : あね

Những từ hay gặp :

さん(おねえさん):chị gá

i(しまい):chị em

166. 漢 – âm Hán – Việt : Hán :

Âm on : かん
Âm kun :

Những từ hay gặp :

(かんじ):chữ Hán

(かんぽうやく):thuốc gốc Trung Quốc

Trên đây là nội dung 10 chữ Kanji N4 bài 17 cũng là bài học cuối cùng. Như vậy là các bạn đã học hết các chữ Kanji cấp độ N4. Các bạn hãy ôn lại 1 lượt các chữ Kanji này trước khi chuyển sang học các chữ Kanji N3 nhé !

Chúc các bạn học tiếng Nhật online hiệu quả !

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :