Tổng hợp chữ Hán N4 – Luyện thi tiếng Nhật N4

Tổng hợp chữ Hán N4 bài 1Kanji

Tổng hợp chữ Hán N4 bài 1 – Luyện thi tiếng Nhật N4. Trong loạt bài viết này, Tự học online sẽ cung cấp cho các bạn đang luyện thi tiếng Nhật cấp độ N4, chữ Hán N4 có khoảng 170 từ (trên cơ sở các bạn đã học hết chữ Hán N5), do vậy 2 ngày các bạn học 10 từ cũng chỉ mất hơn 1 tháng là đã học hết chữ Hán N4. Mời các bạn học 10 chữ Hán N4 đầu tiên :

1. 会 – âm Hán – Việt : Hội :

Âm on : かい
Âm kun : あ-う
あ-わせる

Những từ hay gặp :

会う(あう):gặp
会社(かいしゃ):công ty
社会(しゃかい):xã hội

2. 同 – âm Hán – Việt : Đồng :

Âm on : どう
Âm kun : おな-じ

Những từ hay gặp :

同じ(おなじ):giống nhau
同意(どうい):đồng ý
同感(どうかん):đồng cảm

3. 事 – âm Hán – Việt : Sự :

Âm on : じ

Âm kun : こと
つか-う

Những từ hay gặp :

事故(じこ):tai nạn
家事(かじ):việc nhà
火事(かじ):hỏa hoạn

4. 自 – âm Hán – Việt : Tự :

Âm on : し, じ
Âm kun : みずか-ら
おの-ずから

Những từ hay gặp :

自分(じぶん):bản thân
自動(じどう):tự động
自転車(じてんしゃ):xe đạp
自由(じゆう):tự do

5. 社 – âm Hán – Việt : Xã :

Âm on : しゃ
じゃ
Âm kun :

Những từ hay gặp :

社会(しゃかい):xã hội
社長(しゃちょう):giám đốc
神社(じんじゃ):đền

6. 発 – âm Hán – Việt : Phát :

Âm on : はつ
Âm kun :

Những từ hay gặp :

発表(はっぴょう):phát biểu
出発(しゅっぱつ):xuất phát

7. 者 – âm Hán – Việt : Giả :

Âm on : しゃ
Âm kun : もの

Những từ hay gặp :

医者(いしゃ):bác sỹ
科学者(かがくしゃ):nhà khoa học
若者(わかもの):giới trẻ

8. 地 – âm Hán – Việt : Địa :

Âm on : ち

Âm kun :

Những từ hay gặp :

地図(ちず):bản đồ
地下鉄(ちかてつ):tàu điện ngầm
地震(じしん):động đất

9. 業 – âm Hán – Việt : Nghiệp :

Âm on : ぎょう
Âm kun :

Những từ hay gặp :

工業(こうぎょう):công nghiệp
農業(のうぎょう):nông nghiệp
開業(かいぎょう)]:khởi nghiệp

10. 方 – âm Hán – Việt : Phương :

Âm on : ほう
Âm kun : かた

Những từ hay gặp :

方(かた):ngài, vị. ví dụ : その方はだれですか Vị đó là ai thế?
考え方(かんがえかた):cách nghĩ. Ví dụ : あなたの考え方がすきです。tôi thích cách nghĩ của bạn.
方法(ほうほう):phương pháp

Trên đây là 10 chữ Kanji N4 bài 1 – Luyện thi tiếng Nhật N4

Mời các bạn cùng học các chữ Kanji N4 khác trong chuyên mục : Kanji N4

Chúc các bạn ôn tập tốt !

Phần tiếp theo, mời các bạn xem tại trang sau (click vào số trang dưới phần comment)

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

comments