Cấu trúc ngữ pháp ばかり bakari

Cấu trúc ngữ pháp ばかり bakariCấu trúc ngữ pháp ばかり bakari

Mời các bạn cùng học Cấu trúc ngữ pháp ばかり bakari

Cấp độ : N3

Cách chia :

Số từ + ばかり
N + trợ từ (có thể có hoặc không) + ばかり

Ý nghĩa, cách dùng :

1. Diễn tả một số lượng áng chừng, không cụ thể. Mang nghĩa là “khoảng”.
Chỉ dùng với :Số từ + ばかり

Ví dụ :

ばかり宿をしました。
Tôi đã làm bài tập khoảng 2 tiếng đồng hồ
ばかりアメリカへをする。
Tôi du lịch đến Mỹ khoảng 1 tuần.
80を5つばかりください。
Bán cho tôi 5 con tem giá 80 yên.
2. Diễn tả ý nghĩa chỉ toàn là một đối tượng nào đó, không có cái khác, lặp đi lặp lại vấn đề đó
Chỉ dùng với: N + trợ từ (có thể có hoặc không) + ばかり

Ví dụ :

ばかりていて、くなったのはもちろんだ。
Anh ta chỉ xem phim suốt nên mắt xấu đi là điều đương nhiên rồi.
はいつもファストフードばかりべて、った。
Con gái tôi lúc nào cũng chỉ ăn đồ ăn nhanh nên béo lên rồi.
のテストミスをばかりしました。
Bài kiểm tra hôm nay tôi chỉ toàn làm sai

Chú ý:
1. Ở cách dùng đầu tiên, trong văn nói sẽ dùng ほど nhiều hơn. Mẫu câu này không dùng để chỉ ngày tháng cụ thể, nếu muốn dùng để biểu thị thời điểm cụ thể thì dùng ぐらい/ごろ. Trong

Ví dụ :

số 3 thì ばかり chỉ vẫn giữ nguyên giống を5つください
2. Ở cách dùng thứ 2 thì trợ từ “が” hoặc “を” đứng sau ばかり sẽ được lược đi hoặc trở thành 「ばかりを」「ばかりが」, còn các trường hợp trợ từ khác giữ nguyên. Không đứng sau “まで”、 “より” cũng không đi sau “から” với ý nghĩa chỉ lý do. Không thể dùng thay “のみ” và “だけ” được.

Cấu trúc ngữ pháp liên quan :

ばかりいる bakariiru
ばかりで bakaride
ばかりだ bakarida
ばかりの bakarino
んばかり nbakari
ばかりに bakarini
ばかりもいられない bakarimoirarenai
とばかりはいえない tobakarihaienai
とばかりおもっていた tobakariomotteita
とばかりに tobakarini
ばかりか bakarika
ばかりでなく…も bakaridenaku…mo

Trên đây là nội dung bài viết : Cấu trúc ngữ pháp ばかり bakari. Các bạn có thể tra cứu các cấu trúc ngữ pháp khác tại trang từ điển ngữ pháp tiếng Nhật hoặc đánh trực tiếp vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : ngữ pháp + tên cấu trúc ngữ pháp cần tìm.

Nếu không hiểu về cách chia, các bạn có thể tham khảo thêm bài : các ký hiệu trong ngữ pháp tiếng Nhật

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :