3000 từ vựng tiếng Nhật thông dụng

3000 từ vựng tiếng Nhật thông dụng

3000

3000 từ vựng tiếng Nhật thông dụng. Tiếp theo bài viết : Từ vựng tiếng Nhật : 1000 từ thông dụng, trong bài viết này, Tự học online xin tiếp tục giới thiệu với các bạn 1000 từ vựng thông dụng tiếp theo. Bài viết được chia thành cụm 10 từ, mỗi trang 60 từ để các bạn có thể học đều đặn 10 từ 1 ngày, mỗi tuần 1 trang.

3000 từ vựng tiếng Nhật thông dụng – tuần 16

Có thể bạn quan tâm : Các cách nói xin chào tiếng Nhật

Từ vựng tiếng Nhật ngày thứ 90.

 1. 宇宙 (うちゅう) : vũ trụ
 2. 申す (もうす) : nói (khiêm tốn ngữ của 言う)

 3. (ず) : hình vẽ, sơ đồ

 4. クラブ (クラブ) : câu lạc bộ

 5. 観光 (かんこう) : tham quan

 6. 提出 (ていしゅつ) : đề xuất

 7. 以来 (いらい) : kể từ đó

 8. 離れる (はなれる) : xa cách

 9. (せい) : cuộc sống

 10. 性格 (せいかく) : tính cách

Từ vựng tiếng Nhật ngày thứ 91.

 1. 検査 (けんさ) : sự kiểm tra

 2. 信頼 (しんらい) : tin tưởng, uỷ nhiệm

 3. 人物 (じんぶつ) : nhân vật

 4. 触れる (ふれる) : sờ, chạm

 5. 記念 (きねん) : kỉ niệm

 6. (やく) : vai trò, vai diễn

 7. 費用 (ひよう) : lệ phí, chi phí

 8. 指定 (してい) : chỉ định, bổ nhiệm

 9. 感情 (かんじょう) : tình cảm

 10. (から) : trống rỗng

Từ vựng tiếng Nhật ngày thứ 92.

 1. 関わる (かかわる) : liên quan tới

 2. 仲間 (なかま) : bạn bè, cùng hội cùng thuyền

 3. 整理 (せいり) : chỉnh lý, chỉnh sửa

 4. 至る (いたる) : đạt đến

 5. 独立 (どくりつ) : độc lập

 6. (しょう) : giải thưởng

 7. 誕生 (たんじょう) : sinh ra

 8. いらっしゃる (いらっしゃる) : đến, đi (kính ngữ)

 9. (と) : thủ đô

 10. 全員 (ぜんいん) : tất cả mọi người

Từ vựng tiếng Nhật ngày thứ 93.

 1. 明確 (めいかく) : rõ ràng

 2. 少なくとも (すくなくとも) : ít nhất phải

 3. セット (セット) : một bộ

 4. 魅力 (みりょく) : ma lực, sức hút

 5. きちんと (きちんと) : chỉn chu, cẩn thận

 6. 手段 (しゅだん) : phương thức

 7. 有効 (ゆうこう) : hữu hiệu

 8. 集中 (しゅうちゅう) : tập trung

 9. 現象 (げんしょう) : hiện tượng

 10. 感動 (かんどう) : cảm động

Từ vựng tiếng Nhật ngày thứ 94.

 1. 禁止 (きんし) : nghiêm cấm

 2. 会員 (かいいん) : hội viên

 3. 過ごす (すごす) : (thời gian) trôi qua

 4. 納得 (なっとく) : lý giải và đồng ý

 5. 収入 (しゅうにゅう) : thu nhập

 6. レポート (レポート) : báo cáo

 7. 年齢 (ねんれい) : tuổi

 8. 舞台 (ぶたい) : sân khấu

 9. 交通 (こうつう) : giao thông

 10. 他人 (たにん) : người khác

Từ vựng tiếng Nhật ngày thứ 95.

 1. (くみ) : tổ nhóm

 2. 否定 (ひてい) : phủ định

 3. 扱う (あつかう) : đối xử

 4. 修正 (しゅうせい) : chỉnh sửa

 5. 一応 (いちおう) : trước mắt, tạm thời

 6. 生じる (しょうじる) : phát sinh

 7. 訪問 (ほうもん) : thăm hỏi

 8. 引用 (いんよう) : trích dẫn

 9. 芸術 (げいじゅつ) : nghệ thuật

 10. 解釈 (かいしゃく) : giải nghĩa

Phần tiếp theo, mời các bạn xem trang sau

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

10 thoughts on “3000 từ vựng tiếng Nhật thông dụng

 • 14/06/2020 at 10:00 chiều
  Permalink

  負担:mang nghĩa là sự gánh vác trách nhiệm .sao wed lại ghi là.chi trả vậy?

  Reply
  • 30/06/2020 at 7:44 sáng
   Permalink

   trong một số trường hợp ví dụ trong hợp đồng mua bán, phí giao hàng do bên A chịu (chi trả) có thể dùng với nghĩa đó bạn ạ. Dù sao mình cũng đã sửa thêm nghĩa bạn gợi ý, cảm ơn bạn !

   Reply
 • 29/05/2021 at 9:55 chiều
  Permalink

  Xin lỗi, cho mình hỏi bạn nhé?
  Trong trường học thì mỗi lần mình đi học thì mình hay bị thầy cô giáo bắt học trò bị hình phạt như là……..Hít đất và thục xì dầu, quỳ gối, trồng chuối, khoang tay lại, ……vv……vv…..? Vậy những hình phạt đó như Hít đất và thục xì dầu, quỳ gối, trồng chuối, khoang tay lại, thì tiếng Nhật gọi là gì nè, hả bạn? Hi hi

  Reply
  • 30/05/2021 at 9:04 sáng
   Permalink

   mình e rằng bên Nhật ko dùng mấy loại hình phạt này. Bạn tham khảo 1 số : うでたてふせ – 「腕立て伏せ」- hít đất, 正座 seiza – quỳ gối lưng thẳng, 逆立ち sakatachi : chồng chuối, 腕を組む ude wo kumu : khoanh tay. Thụt xì dầu có lẽ là 座ってから立つ

   Reply
 • 30/05/2021 at 10:04 sáng
  Permalink

  Cho mình hỏi bạn nhé? Vậy Nếu nói về người khuyết tật có tật, có tài và giỏi thì người ta thường khen với người khuyết tật là…….nghị lực phi thường? Vậy Từ nghị lực phi thường thì tiếng Nhật gọi là gì nè, hả bạn? Hi hi

  Reply
 • 06/12/2021 at 1:58 chiều
  Permalink

  bạn ơi sao mình thấy có 1000 từ thôi?

  Reply
 • 25/12/2021 at 6:54 sáng
  Permalink

  上がる là tăng lên chứ nhưng sao lại có nghĩa là ngượng ngùng vậy admin

  Reply

Bình luận - góp ý

error: