Ngữ pháp tiếng Nhật N4 – Tổng hợp

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 Bài 7

Ngữ pháp tiếng Nhật N4

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Nhật N4 Bài 7. Mời các bạn cùng học lần lượt 5 các cấu trúc ngữ pháp thuộc cấp độ N4 chương trình luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT N4.

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 bài 7 – Mẫu ngữ pháp số 31 :

~てみる

Cách chia :

Vてみる

Giải thích ý nghĩa :

thử làm gì

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

1.中華料理(ちゅうかりょうり)を食(た)べてみたい。
Tôi muốn thử ăn món Trung quốc.
2.このシャツを着(き)てみたくない。
Tôi không muốn thử mặc cái áo này.

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 bài 7 – Mẫu ngữ pháp số 32 :

~てもらう

Cách chia :

Vて+もらう

Giải thích ý nghĩa :

được ai đó làm gì cho mình

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

彼(かれ)に中華料理(ちゅうかりょうり)の作(つく)り方(かた)を教(おし)えてもらった。
Anh ta đã dạy tôi cách nấu món Trung Quốc.
先生(せんせい)に本(ほ)んを(貸か)してもらった。
Tôi được thầy cho mượn sách.

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 bài 7 – Mẫu ngữ pháp số 33 :

~と~

Cách chia :

Vると

Giải thích ý nghĩa :

hễ mà…
dùng trong chỉ đường, sử dụng máy móc, diễn tả sự việc hiển nhiên

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

1.(ちい)さいころの写真(しゃしん)をみると、懐(なつ)かしな。
Cứ hễ xem ảnh hồi nhỏ là tôi lại thấy nhớ.
2.これからまっすぐ行(い)くと、公園(こうえん)がみえる。
Từ đây đi thẳng sẽ nhìn thấy công viên.

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 bài 7 – Mẫu ngữ pháp số 34 :

~という~

Cách chia :

V (thể ngắn) + という
N +という

Giải thích ý nghĩa :

có việc như thế, gọi là

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

1.この辺(へん)にはAMCという会社(かいしゃ)がある。
Vùng này có công ty tên là AMC.
2.田中(たなか)という人(ひと)はどの人(ひと)ですか。
Người gọi là Tanaka là người nào thế?

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 bài 7 – Mẫu ngữ pháp số 35 :

~とおりに~

Cách chia :

V( thể ngắn)+とおりに
N のとおりに

Giải thích ý nghĩa :

theo như, đúng theo như, làm theo như

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

1.(ほん)の書(か)いてあるとおりにやってください。
Hãy làm theo những gì sách viết.
2.先生(せんせい)の言(い)うことのとおりに書(か)いてください。
Hãy viết theo những gì cô giáo nói.

Trên đây là nội dung 5 cấu trúc ngữ pháp tiếng Nhật N4, mời các bạn cùng học các cấu trúc ngữ pháp N4 tiếp theo tại trang sau (kéo xuống dưới bài viết và chọn trang tương ứng tiếp theo) hoặc tại trang mục lục : Ngữ pháp tiếng Nhật N4

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Có thể bạn quan tâm :
Câu hỏi - góp ý :