Kế hoạch luyện thi N4 trong 2 tháng

Kế hoạch luyện thi N4 trong 2 thángKế hoạch luyện thi N4 trong 2 tháng

Kế hoạch luyện thi N4 trong 2 tháng. Chào các bạn, để tạo thuận lợi cho các bạn trong quá trình tự ôn Luyện thi N4, trong bài viết này Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu với các bạn 1 kế hoạch ôn luyện N4 trong 2 tháng. Các bạn có thể chuyển thành kế hoạch ôn luyện N4 trong 4 tháng hay 6 tháng, bằng cách nhân đôi hoặc 3 lần thời gian ôn luyện được phân bổ cho 1 ngày trong kế hoạch này

Cơ sở của việc lập kế hoạch ôn luyện N4 trong 2 tháng :

  • Dựa trên tinh thần bài viết : Lập kế hoạch học tập tiếng Nhật.
  • Lượng từ vựng N4 : 644 từ. Tương đương với 32 ngày (mỗi ngày khoảng 20 từ).

  • Lượng ngữ pháp N4 : 90 cấu trúc. Tương đương 18 ngày. Mỗi ngày 5 cấu trúc.

  • Lượng chữ Hán N4 : 166 chữ. Tương đương với 17 ngày. Mỗi ngày 10 chữ.

  • Mỗi tháng chỉ tính 28 ngày. Thời gian còn lại dùng để dự phòng và tổng ôn luyện trước khi thi.

Yêu cầu :

Để thực hiện được kế hoạch này, các bạn cần :

– Có trình độ tiếng Nhật trên N5 hoặc gần N4. Nếu chưa thi N5, các bạn có thể kiểm tra bằng cách : Xem list từ vựng N5,  ngữ pháp N5,  chữ Hán N5, Nếu bạn nắm được trên 70% lượng kiến thức trong đó là OK. Nếu chưa đủ 70%, các bạn có thể tranh thủ ôn nhanh cho đủ cũng OK 😉

  • Bố trí đủ thời gian, đều đặn để ôn luyện. Nếu ngày nào thực hiện không đủ thì hôm sau hoặc ngày chủ Nhật phải làm bù.

– Phần Luyện đọc, ngoài phần hướng dẫn đọc các bài ngắn, các bạn cần down, in hoặc mua sách luyện đọc, các bộ như Kanzen Master, Soumatoume, Shin KanzenMaster… để luyện các bài đọc dài. Các bạn có thể luyện đọc thêm qua các câu truyện cổ tích tiếng Nhật hoặc các bài song ngữ Nhật Việt trên tuhoconline.net

– Phần luyện nghe, các bạn hãy lên web studyjapanese.net để down tài liệu luyện nghe. Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm bài Luyện nghe tiếng Nhật khi tự học tiếng Nhật. Và Luyện nghe qua các chuyên mục : truyện cổ tích tiếng Nhật, Học tiếng Nhật qua video.

  • Phần Test, các bạn có thể tận dùng các đề thi N4 trên website hoặc làm các bài tập trong sách giáo trình.

– Vào đầu mỗi ngày, trước khi bắt đầu bài mới, các bạn cần ôn luyện lại bài đã học trong 1 và 3 ngày trước đó. Việc nhắc lại này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc ghi nhớ.

kế hoạch ôn luyện N4 trong 2 tháng

Tuần 1

Thứ 2 Từ vựng ngày 1, 2

Ngữ pháp ngày 1

Test 1, Test 2, Test 3

Thứ 3 Từ vựng ngày 3, 4

Chữ Hán ngày 1

Test 4, Test 5, Test 6

Thứ 4 Luyện đọc

Ngữ pháp ngày 2

Test 7, Test 8, Test 9

Thứ 5 Từ vựng ngày 5, 6

Luyện nghe

Test 10, Test 11, Test 12

Thứ 6 Từ vựng ngày 7, 8

Chữ Hán ngày 2

Test 13, Test 14, Test 15

Thứ 7 Từ vựng ngày 9, 10

Ngữ pháp ngày 3

Luyện nghe mimi 1, luyện nghe mimi 2

Chủ Nhật Ôn luyện, nghỉ ngơi

Kế hoạch luyện thi N4 trong 2 tháng – Tuần 2

Thứ 2 Từ vựng ngày 11, 12

Ngữ pháp ngày 4

Test 16, Test 17, Test 18

Thứ 3 Từ vựng ngày 13, 14

Chữ Hán ngày 3

Test 19, Test 20, Test 21

Thứ 4 Luyện đọc ngày 2

Ngữ pháp ngày 5

Test 22, Test 23, Test 24

Thứ 5 Từ vựng ngày 15, 16

Luyện nghe mimi 3, luyện nghe mimi 4

Test 25, Test 26, Test 27

Thứ 6 Từ vựng ngày 17, 18

Chữ Hán ngày 4

Test 27, Test 29, Test 30

Thứ 7 Từ vựng ngày 19, 20

Ngữ pháp ngày 6

luyện nghe mimi 5, luyện nghe mimi 6

Chủ Nhật Ôn luyện, nghỉ ngơi

Kế hoạch luyện thi N4 trong 2 tháng – Tuần 3

Thứ 2 Từ vựng ngày 21, 22

Ngữ pháp ngày 7

Test 31, Test 32, Test 33

Thứ 3 Từ vựng ngày 23, 24

Chữ Hán ngày 5

Test 34, Test 35, Test 36

Thứ 4 Luyện đọc ngày 3

Ngữ pháp ngày 8

Test 37, Test 38, Test 39

Thứ 5 Từ vựng ngày 25, 26

luyện nghe mimi 7, luyện nghe mimi 8

Test 40, Test 41, Test 42

Thứ 6 Từ vựng ngày 27, 28

Chữ Hán ngày 6

Test 43, Test 44, Test 45

Thứ 7 Từ vựng ngày 29, 30

Ngữ pháp ngày 9

luyện nghe mimi 9, luyện nghe mimi 10

Chủ Nhật Ôn luyện, nghỉ ngơi

 

Kế hoạch luyện thi N4 trong 2 tháng – Tuần 4

Thứ 2 Từ vựng ngày 31, 32

Ngữ pháp ngày 10

Test 46, Test 47, Test 48

Thứ 3 Từ vựng ngày 33, 34

Chữ Hán ngày 7

Test 49, Test 50, Test 51

Thứ 4 Luyện đọc ngày 4

Ngữ pháp ngày 11

Test 52, Test 53, Test 54

Thứ 5 Từ vựng ngày 35, 36

luyện nghe mimi 11, luyện nghe mimi 12

Test 55, Test 56, Test 57

Thứ 6 Từ vựng ngày 37, 38

Chữ Hán ngày 8

Test 58, Test 59, Test 60

Thứ 7 Từ vựng ngày 38, 40

Ngữ pháp ngày 12

luyện nghe mimi 13, luyện nghe mimi 14

Chủ Nhật Ôn luyện, nghỉ ngơi

 

Kế hoạch luyện thi N4 trong 2 tháng – Tuần 5

Thứ 2 Từ vựng ngày 41, 42

Ngữ pháp ngày 13

Test 61, Test 62, Test 63

Thứ 3 Từ vựng ngày 43, 44

Chữ Hán ngày 9

Test 64, Test 65, Test 66

Thứ 4 Luyện đọc ngày 5

Ngữ pháp ngày 14

Test 67, Test 68, Test 69

Thứ 5 Từ vựng ngày 45, 46

luyện nghe mimi 15, luyện nghe mimi 16

Test 70, Test 71, Test 72

Thứ 6 Từ vựng ngày 47, 48

Chữ Hán ngày 10

Test 73, Test 74, Test 75

Thứ 7 Từ vựng ngày 49, 50

Ngữ pháp ngày 15

Luyện nghe

Chủ Nhật Ôn luyện, nghỉ ngơi

 

Kế hoạch luyện thi N4 trong 2 tháng – Tuần 6

Thứ 2 Từ vựng ngày 51, 52

Ngữ pháp ngày 16

Test 76, Test 77, Test 78

Thứ 3 Từ vựng ngày 53, 54

Chữ Hán ngày 11

Test 79, Test 80, Test 81

Thứ 4  

Ngữ pháp ngày 17

Test 82, Test 83, Test 84

Thứ 5 Từ vựng ngày 55, 56

Luyện nghe

Test 85, Test 86, Test 87

Thứ 6 Từ vựng ngày 57, 58

Chữ Hán ngày 12

Test 88, Test 89, Test 90

Thứ 7 Từ vựng ngày 59, 60

Ngữ pháp ngày 18

Luyện nghe

Chủ Nhật Ôn luyện, nghỉ ngơi

 

Kế hoạch luyện thi N4 trong 2 tháng – Tuần 7

Thứ 2 Từ vựng ngày 61, 62

Ôn lại 1 lượt ngữ pháp mimi

Test

Thứ 3 Từ vựng ngày 63, 64

Chữ Hán ngày 13

Test

Thứ 4 Ôn lại từ vựng N4

Ôn lướt ngữ pháp Kanzen ngày 1, ngày 2

Test

Thứ 5  

Luyện nghe

Test

Thứ 6 Ôn lại từ vựng N4

Chữ Hán ngày 14

Test

Thứ 7 Luyện đọc

Ôn lướt ngữ pháp Kanzen ngày 3, ngày 4

Luyện nghe

Chủ Nhật Ôn luyện, nghỉ ngơi

Kế hoạch luyện thi N4 trong 2 tháng – Tuần 8

Thứ 2 Ôn lại từ vựng N4

Ôn lướt ngữ pháp Kanzen ngày 5, ngày 6

Test

Thứ 3 Luyện đọc

Chữ Hán ngày 15

Test

Thứ 4 Ôn lại từ vựng N4

Ôn lướt ngữ pháp Kanzen ngày 7, ngày 8

Test

Thứ 5 Chữ Hán ngày 16

Luyện nghe

Test

Thứ 6 Ôn lướt ngữ pháp Kanzen ngày 9, ngày 10

Chữ Hán ngày 17

Test

Thứ 7 Luyện đọc

Ôn lướt ngữ pháp Kanzen ngày 11, ngày 12, ngày 13

Luyện nghe

Chủ Nhật Ôn luyện, nghỉ ngơi

 

Trên đây là nội dung kế hoạch ôn luyện N4 trong 2 tháng. Tự học tiếng Nhật online hi vọng các bạn có thể sử dụng kế hoạch này một cách hiệu quả !

Chúc các bạn ôn luyện đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới 😉

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

4 thoughts on “Kế hoạch luyện thi N4 trong 2 tháng

Bình luận - góp ý

error: