Tóm tắt giáo trình minna no nihongo (từ vựng + kanji + ngữ pháp)

Tóm tắt giáo trình minna no nihongo

Tóm tắt giáo trình minna no nihongo. Chào các bạn để tạo thuận lợi cho các bạn trong việc tra cứu và ôn luyện theo giáo trình minna nihongo. Trong bài viết này Tự học online xin tổng hợp lại phần từ vựng và ngữ pháp của 50 bài minna no nihongo – Tiếng Nhật cơ bản.

Tóm tắt giáo trình minna no nihongo bài 18 :

  1. Từ vựng :

TT Từ vựng Chữ Hán Ý nghĩa
1 できます có thể
2 あらいます 洗います rửa
3 ひきます 弾きます chơi ( nhạc cụ)
4 うたいます 歌います hát
5 あつめます 集めます sưu tầm, thu thập
6 すてます 捨てます vứt, bỏ đi
7 かえます 換えます đổi
8 うんてんします 運転します lái
9 よやくします 予約します đặt chỗ
10 けんがくします 見学します thăm quan để học tập
11 こくさい 国際 quốc tế
12 げんきん 現金 tiền mặt
13 しゅみ 趣味 sở thích
14 にっき 日記 nhật kí
15 いのり 祈り cầu nguyện
16 かちょう 課長 tổ trưởng
17 ぶちょう 部長 trưởng phòng
18 しゃちょう 社長 giám đốc
19 どうぶつ 動物 động vật
20 うま ngựa
21 へえ thế à (ngạc nhiên)
22 なかなか khó mà, mãi mà ( dùng với phủ định)
23 ほんとうですか thật không ạ
24 ぜひ nhất định, rất
25 ピアノ piano
26 メートル mét
27 それはおもしろいですね それは面白いですね hay thật nhỉ
28 ぼくじょう 牧場 trang trại chăn nuôi
29 ぜひ nhất định
30 ビートルズ Beatles (ban nhạc nổi tiếng nước Anh)

2. Kanji

3. Ngữ pháp

Mẫu câu Ý nghĩa – cách dùng Ví dụ
N/ Vることができます。 có thể làm gì/ việc gì わたしは日本語(にほんご)ができます。
Tôi có thể nói tiếng Nhật.
わたしは漢字(かんじ)を読む(よむ)ことができます
Tôi có thể đọc Kanji.
わたしは趣味(しゅみ)は N/ Vることです。 sở thích của tôi là (わたし)は趣味(しゅみ)は音楽(おんがく)です。
Sở thích của tôi là âm nhạc.
(わたし)は趣味(しゅみ)は音楽(おんがく)を聞く(きく)ことです。
Sở thích của tôi là nghe nhạc.
V1る/ N の/ lượng từ thời gian + まえに、
+ V2
trước khi làm V1 thì làm V2 寝る(ねる)(まえ)に、(ほん)をよみます
Trước khi ngủ tôi đọc sách.
なかなか không dễ gì. Đi kèm thể phủ định 日本(にっぽん)ではなかなか馬(うま)を見る(みる)ことが
できません。
Ở Nhật rất khó để có thể nhìn thấy ngựa
ぜひ nguyện vọng , yêu cầu để nhấn mạnh ý
nghĩa đó
ぜひ日本(にっぽん)へ行き(いき)ます。
Nhất định tôi sẽ đi Nhật.

4. Dịch hội thoại bài số 18

Sở thích của anh là gì?
Yamada: Sở thích của anh Santos là gì vậy?
Santos: Chụp ảnh ạ.
Yamada: Anh chụp ảnh gì?
Santos: Ảnh động vật ạ. Đặc biệt tôi thích ngựa.
Yamada: Ồ, điều đó thật thú vị nhỉ.
Sau khi đến Nhật rồi thì anh có chụp ảnh ngựa không?
Santos: Không ạ.
Ở Nhật thì tôi khó mà được nhìn thấy ngựa.
Yamada: Ở Hokkaido có rất nhiều trại nuôi ngựa đó.
Santos: Thật vậy sao? Vậy thì nghỉ hè tôi nhất định muốn đi tới đó.

Mời các bạn xem tiếp bài sau tại trang tiếp theo

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Có thể bạn quan tâm :

Câu hỏi - góp ý :