Tóm tắt giáo trình minna no nihongo (từ vựng + kanji + ngữ pháp)

Tóm tắt giáo trình minna no nihongo

Tóm tắt giáo trình minna no nihongo. Chào các bạn để tạo thuận lợi cho các bạn trong việc tra cứu và ôn luyện theo giáo trình minna nihongo. Trong bài viết này Tự học online xin tổng hợp lại phần từ vựng và ngữ pháp của 50 bài minna no nihongo – Tiếng Nhật cơ bản.

Tóm tắt giáo trình minna no nihongo bài 21 :

  1. Từ vựng :

TT Từ vựng Chữ Hán Ý nghĩa
1 おもいます 思います nghĩ
2 いいます 言います nói
3 たります 足ります đủ
4 かちます 勝ちます thắng
5 まけます 負けます thua
6 やくにたちます 役に立ちます giúp ích
7 むだな lãng phí, vô ích
8 ふべんな 不便な bất tiện
9 おなじ 同じ giống
10 すごい giỏi quá
11 しゅしょう 首相 thủ tướng
12 だいとうりょう 大統領 tổng thống
13 せいじ 政治 chính trị
14 しあい 試合 trận đấu
15 いけん 意見 ý kiến
16 おはなし お話 câu chuyện
17 さいきん 最近 gần đây
18 たぶん có lẽ
19 きっと chắc chắn
20 ほんとうに thật sự
21 そんなに ~ lắm
22 について về~
23 しかたがありません không còn cách nào khác
24 しばらくですね lâu không gặp nhỉ
25 もちろん tất nhiên
26 ニュース tin tức
27 スピーチ bài phát biểu
28 アルバイト làm thêm
29 ユーモア hài hước
30 デザイン thiết kế
31 ラッシュ giờ cao điểm
32 あります
(おまつりが∼)
あります
(お祭りが∼)
(lễ hội) được tổ chức
33 こうつう 交通 giao thông
34 カンガルー con Kangaroo
35 キャプテン・クック thuyền trưởng James Cook

2. Kanji

3. Ngữ pháp

Mẫu câu Ý nghĩa – cách dùng Ví dụ
Thể thông thường と思います。 tôi nghĩ rằng ~~ 明日(あした)(あめ)が降る(ふる)と思い(おもい)ます。
Tôi nghĩ rằng ngày mai trời sẽ mưa.
câu/ thể thường と言います。 nói ~~ 寝る(ねる)(まえ)に、「おやすみなさい」と
言います(いいます)。
Trước khi đi ngủ tôi nói chúc ngủ ngon.
V/Adj/N thể thường + でしょう? chắc/ có lẽ ~ phải không 明日(あした)日本(にっぽん)へ行く(いく)でしょう?
Ngày mai bạn đi Nhật phải không?
N ( sự việc) で biểu thị địa điểm, tình huống mà 1 việc gì đó
xảy ra.
会議(かいぎ)で何(なに)意見(いけん)を言い(いい)ましたか。
Bạn có nói ý kiến nào ở cuộc họp không?
N でも V khi muốn đề nghị hoặc đề xuất 1 cái gì đó với
người khác .
ビールでも飲み(のみ)ませんか。
Bạn có uống bia không?
Vないと phải làm gì đó. Dùng trong văn nói もうかえらないと。。。
Thôi phải về rồi…

4. Dịch hội thoại bài số 21

Tôi cũng nghĩ như vậy
Matsumoto: A, anh Santos, lâu rồi mới gặp.
Santos: A, anh Matsumoto, anh có khỏe không?
Matsumoto: Vâng, đi uống bia nhé?
Santos: Được đó.
……………………………………………………………………………..
Santos: Từ 10 giờ tối nay có trận đấu bóng đá giữa Nhật Bản và Brazil nhỉ.
Matsumoto: A, đúng rồi. Nhất định tôi phải xem…..
Anh Santos nghĩ đội nào sẽ thắng?
Santos: Tất nhiên là Brazil rồi.
Matsumoto: Thế nhưng dạo này đội Nhật Bản cũng trở nên mạnh đó.
Santos: Vâng, tôi cũng nghĩ vậy nhưng………
A, tôi phải về rồi……………
Matsumoto: Vậy sao. Vậy ta cùng về thôi.

Mời các bạn xem tiếp bài sau tại trang tiếp theo

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Có thể bạn quan tâm :

Câu hỏi - góp ý :

comments