Từ vựng tiếng Nhật N2 – Luyện thi N2

Từ vựng n2 mimi kara oboeru – Tuần 12

Từ vựng tiếng Nhật N2Mời các bạn tiếp tục học từ vựng tiếng Nhật N2 theo sách mimi kara oboeru nihongo – tuần thứ 12

Từ vựng n2 mimi kara oboeru Ngày 67

 1. 退 (げんたい) : Giảm sút, sa sút
 2. (げんりょう) : Giảm chất lượng, tụt cân
 3. (かいはつ) : Phát triển, khai thác
 4. (かいてん) : Mở cửa hàng
 5. (かいぎょう) : Bắt đầu kinh doanh
 6. 催 (かいさい) : Tổ chức
 7. (かいほう) : Mở, mở cửa
 8. 鎖 (へいさ) : Phong bế, đóng
 9. (みっぺい) : Kín gió
 10. 善 (かいぜん) : Cải thiện, làm tốt lên.

Từ vựng n2 mimi kara oboeru Ngày 68

 1. (かいりょう) : Cải thiện, cải tiến
 2. (かいかく) : Cải cách
 3. (かいせい) : Cải chính, sửa chữa, sửa đổi
 4. (かいてい) : Sửa chữa, sửa đổi
 5. (かいしゅう) : Sửa chữa
 6. 致 (いっち) : Thống nhất, giống nhau
 7. (いっぽう) : Một phía, một chiều
 8. (いってい) : Nhất định, ổn định, chắc chắn, cố định
 9. (いちにんまえ) : Người lớn, người trưởng thành
 10. (いちりゅう) : Hạng nhất, nhất~

Từ vựng n2 mimi kara oboeru Ngày 69

 1. る (うつる) : Phản ánh, được chiếu
 2. す (うつす) : Chiếu, chiếu bóng, soi bóng
 3. つかる (つかる) : Ngập, lụt, ngâm
 4. つける (つける) : Ngâm
 5. 浮かぶ (うかぶ) : Nổi lên, trôi nổi, thoáng qua, hiện lên
 6. 浮かべる (うかべる) : Làm nổi lên, thả trôi, bày tỏ
 7. 浮く (うく) : Nổi, lơ lửng
 8. 潜る (もぐる) : Lặn
 9. 跳ねる (はねる) : Nhảy, bắn
 10. う (せおう) : Cõng, vác, đeo, gánh vác.

Từ vựng n2 mimi kara oboeru Ngày 70

 1. う (おう) : Theo sau, đuổi theo, đuổi, truy
 2. いかける (おいかける) : Đuổi bắt, bám theo, đuổi theo
 3. いつく (おいつく) : Đuổi kịp, theo kịp
 4. す (おいこす) : Chạy vượt qua, vượt qua
 5. 振りく (ふりむく) : Quay hướng về phía đó.
 6. 捕る/採る/執る (とる) : Lấy, cầm, nắm, bắt giữ, chấp nhận, thừa nhận
 7. げる (とりあげる) : Cầm lên, nhặt lên, thu thập, thụ lý, lấy đi.
 8. れる (とりいれる) : Lấy, thu nhập, thu hoạch, áp dụng, đưa vào.
 9. 削る (けずる) : Cắt giảm, giảm, chuốt, gọt
 10. 縛る (しばる) : Buộc, trói, hạn chế, ràng buộc, băng bó.

Từ vựng n2 mimi kara oboeru Ngày 71

 1. 絞る/搾る (しぼる) : Vắt, hét hết mức, tra hỏi, ép, dồn nén
 2. る (まわる) : Vòng quanh, chuyển động tròn, quay, quá (thời gian)
 3. す (まわす) : Vặn, xoay tròn, xoay chuyển, gửi, chuyển
 4. る (くぎる) : Chia ra, chia cắt
 5. む (くむ) : Gộp lại, hợp thành, lắp ghép, phối hợp
 6. てる (くみたてる) : lắp ráp, xây dựng, tổ chức
 7. わる (くわわる) : Thêm vào, gia nhập, tăng lên.
 8. える (くわえる) : Tham gia, được thêm vào, tăng lên
 9. がる (しあがる) : Xong, hoàn thành
 10. げる (しあげる) : Xong, làm xong, hoàn thành

Từ vựng n2 mimi kara oboeru Ngày 72

 1. り掛かる (とおりかかる) : Đi ngang qua (một cách tình cờ)
 2. る (とびまわる) : Nhảy quanh
 3. 巡る (めぐる) : Di chuyển vòng quanh, đi quanh, lặp lại
 4. 補う (おぎなう) : Bổ sung
 5. ぐ (ふせぐ) : Phòng chống, tránh
 6. う (すくう) : Cứu
 7. く (のぞく) : Trừ, ngoại trừ
 8. 省く (はぶく) : Cắt giảm
 9. る (あやまる) : Gây ra lỗi lầm, mắc lỗi.
 10. 奪う (うばう) : Trấn lột, cướp đoạt.
  Mời các bạn xem bài tiếp theo tại trang sau

  Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
  Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

  Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :