Từ vựng N2 – tổng hợp 2 giáo trình

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Từ vựng N2 mimi kara oboeru – Tuần 12

từ vựng N2Mời các bạn tiếp tục học từ vựng N2 theo sách mimi kara oboeru nihongo – tuần thứ 12

Từ vựng N2 mimi kara oboeru Ngày 67

退 (げんたい) : Giảm sút, sa sút

(げんりょう) : Giảm chất lượng, tụt cân

(かいはつ) : Phát triển, khai thác

(かいてん) : Mở cửa hàng

(かいぎょう) : Bắt đầu kinh doanh

催 (かいさい) : Tổ chức

(かいほう) : Mở, mở cửa

鎖 (へいさ) : Phong bế, đóng

(みっぺい) : Kín gió

善 (かいぜん) : Cải thiện, làm tốt lên.

Từ vựng N2 mimi kara oboeru Ngày 68

(かいりょう) : Cải thiện, cải tiến

(かいかく) : Cải cách

(かいせい) : Cải chính, sửa chữa, sửa đổi

(かいてい) : Sửa chữa, sửa đổi

(かいしゅう) : Sửa chữa

致 (いっち) : Thống nhất, giống nhau

(いっぽう) : Một phía, một chiều

(いってい) : Nhất định, ổn định, chắc chắn, cố định

(いちにんまえ) : Người lớn, người trưởng thành

(いちりゅう) : Hạng nhất, nhất~

Từ vựng N2 mimi kara oboeru Ngày 69

る (うつる) : Phản ánh, được chiếu

す (うつす) : Chiếu, chiếu bóng, soi bóng

つかる (つかる) : Ngập, lụt, ngâm

つける (つける) : Ngâm

浮かぶ (うかぶ) : Nổi lên, trôi nổi, thoáng qua, hiện lên

浮かべる (うかべる) : Làm nổi lên, thả trôi, bày tỏ

浮く (うく) : Nổi, lơ lửng

潜る (もぐる) : Lặn

跳ねる (はねる) : Nhảy, bắn

う (せおう) : Cõng, vác, đeo, gánh vác.

Từ vựng N2 mimi kara oboeru Ngày 70

う (おう) : Theo sau, đuổi theo, đuổi, truy

いかける (おいかける) : Đuổi bắt, bám theo, đuổi theo

いつく (おいつく) : Đuổi kịp, theo kịp

す (おいこす) : Chạy vượt qua, vượt qua

振りく (ふりむく) : Quay hướng về phía đó.

捕る/採る/執る (とる) : Lấy, cầm, nắm, bắt giữ, chấp nhận, thừa nhận

げる (とりあげる) : Cầm lên, nhặt lên, thu thập, thụ lý, lấy đi.

れる (とりいれる) : Lấy, thu nhập, thu hoạch, áp dụng, đưa vào.

削る (けずる) : Cắt giảm, giảm, chuốt, gọt

縛る (しばる) : Buộc, trói, hạn chế, ràng buộc, băng bó.

Từ vựng N2 mimi kara oboeru Ngày 71

絞る/搾る (しぼる) : Vắt, hét hết mức, tra hỏi, ép, dồn nén

る (まわる) : Vòng quanh, chuyển động tròn, quay, quá (thời gian)

す (まわす) : Vặn, xoay tròn, xoay chuyển, gửi, chuyển

る (くぎる) : Chia ra, chia cắt

む (くむ) : Gộp lại, hợp thành, lắp ghép, phối hợp

てる (くみたてる) : lắp ráp, xây dựng, tổ chức

わる (くわわる) : Thêm vào, gia nhập, tăng lên.

える (くわえる) : Tham gia, được thêm vào, tăng lên

がる (しあがる) : Xong, hoàn thành

げる (しあげる) : Xong, làm xong, hoàn thành

Từ vựng N2 mimi kara oboeru Ngày 72

り掛かる (とおりかかる) : Đi ngang qua (một cách tình cờ)

る (とびまわる) : Nhảy quanh

巡る (めぐる) : Di chuyển vòng quanh, đi quanh, lặp lại

補う (おぎなう) : Bổ sung

ぐ (ふせぐ) : Phòng chống, tránh

う (すくう) : Cứu

く (のぞく) : Trừ, ngoại trừ

省く (はぶく) : Cắt giảm

る (あやまる) : Gây ra lỗi lầm, mắc lỗi.

奪う (うばう) : Trấn lột, cướp đoạt.
Mời các bạn xem bài tiếp theo tại trang sau

Like - シェアしてくださいね ^^ !

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :