Từ vựng tiếng Nhật N2 – Luyện thi N2

Từ vựng n2 mimi kara oboeru – Tuần 16

Từ vựng tiếng Nhật N2Mời các bạn tiếp tục học từ vựng tiếng Nhật N2 theo sách mimi kara oboeru nihongo – tuần thứ 16

Từ vựng n2 mimi kara oboeru Ngày 91

 1. かけ (みかけ) : Vẻ bề ngoài, ngoại hình
 2. ふり (ふり) : Giả vờ
 3. (くじょう) : Phàn nàn, than phiền
 4. (こうじつ) : Lấy lí do
 5. (どうき) : Động cơ, lý do, nguyên nhân
 6. (ひにく) : Giễu cợt, châm chọc
 7. (いぎ) : Ý nghĩa
 8. (しゅぎ) : Chủ nghĩa
 9. (せいしん) : Tinh thần, tư tưởng, thần kinh.
 10. (ねんだい) : Năm, kỷ, niên đại

Từ vựng n2 mimi kara oboeru Ngày 92

 1. (せだい) : Thế hệ, thời kỳ
 2. 基礎 (きそ) : Cơ bản, nền móng
 3. (きじゅん) : Tiêu chuẩn
 4. (ひょうじゅん) : Tiêu chuẩn
 5. (てんけい) : Điển hình
 6. (ほうげん) : Phương ngữ (tiếng địa phương)
 7. (ぶんぷ) : Phân bố
 8. 展 (はってん) : Phát triển
 9. (ぶんめい) : Văn minh
 10. 及 (ふきゅう) : Phổ cập, phổ biến

Từ vựng n2 mimi kara oboeru Ngày 93

 1. (せいげん) : Hạn chế
 2. (げんど) : Giới hạn, hạn độ
 3. (げんかい) : Giới hạn
 4. 討 (けんとう) : Thảo luận, bàn luận
 5. 択 (せんたく) : Lựa chọn, tuyển chọn
 6. 慮 (こうりょ) : Xem xét
 7. 視 (じゅうし) : Xem trọng
 8. (けんとう) : Đoán, ước đoán
 9. (ていせい) : Đính chính, chỉnh sửa
 10. (しゅうせい) : Tu sửa, đính chính

Từ vựng n2 mimi kara oboeru Ngày 94

 1. 抗 (はんこう) : Phản kháng, chống đối
 2. 抵抗 (ていこう) : Đề kháng, kháng cự
 3. (さいなん) : Tai nạn
 4. 染 (おせん) : Ô nhiễm
 5. 害 (がい) : Hại, nguy hại
 6. 染 (でんせん) : Truyền nhiễm
 7. 策 (たいさく) : Biện pháp, đối sách.
 8. (しょち) : Đối xử, xử trí
 9. (しょぶん) : Giải quyết, vứt, bỏ đi
 10. (しょり) : Xử lí

Từ vựng n2 mimi kara oboeru Ngày 95

 1. 輪 (わ) : Vòng tròn
 2. でこぼこ (でこぼこ) : Ngập nghềnh, lởm chởm
 3. 跡 (あと) : Dấu vết, vết tích
 4. (てま) : Thời gian
 5. 率 (のうりつ) : Năng suất
 6. (せいのう) : Tính năng
 7. (そうさ) : Thao túng, điều khiển
 8. 揮 (はっき) : Phát huy
 9. (ちょうてん) : Đỉnh
 10. (しゅうへん) : Khu vực xung quanh

Từ vựng n2 mimi kara oboeru Ngày 96

 1. (げんば) : Hiện trường
 2. 況 (じょうきょう) : Tình hình, tình trạng
 3. 織 (そしき) : Tổ chức
 4. (せいど) : Chế độ, hệ thống
 5. (こうせい) : Cấu trúc, cấu thành
 6. (けいしき) : Hình thức, phương thức
 7. (けいこう) : Khuynh hướng
 8. 針 (ほうしん) : Phương châm
 9. 徹底 (てってい) : Triệt để, toàn diện, thấu đáo
 10. 析 (ぶんせき) : Phân tích
  Mời các bạn xem bài tiếp theo tại trang sau

  Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
  Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

  Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :