Từ vựng N2 – tổng hợp 2 giáo trình

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Từ vựng N2 mimi kara oboeru – Tuần 16

từ vựng N2Mời các bạn tiếp tục học từ vựng N2 theo sách mimi kara oboeru nihongo – tuần thứ 16

Từ vựng N2 mimi kara oboeru Ngày 91

かけ (みかけ) : Vẻ bề ngoài, ngoại hình

ふり (ふり) : Giả vờ

(くじょう) : Phàn nàn, than phiền

(こうじつ) : Lấy lí do

(どうき) : Động cơ, lý do, nguyên nhân

(ひにく) : Giễu cợt, châm chọc

(いぎ) : Ý nghĩa

(しゅぎ) : Chủ nghĩa

(せいしん) : Tinh thần, tư tưởng, thần kinh.

(ねんだい) : Năm, kỷ, niên đại

Từ vựng N2 mimi kara oboeru Ngày 92

(せだい) : Thế hệ, thời kỳ

基礎 (きそ) : Cơ bản, nền móng

(きじゅん) : Tiêu chuẩn

(ひょうじゅん) : Tiêu chuẩn

(てんけい) : Điển hình

(ほうげん) : Phương ngữ (tiếng địa phương)

(ぶんぷ) : Phân bố

展 (はってん) : Phát triển

(ぶんめい) : Văn minh

及 (ふきゅう) : Phổ cập, phổ biến

Từ vựng N2 mimi kara oboeru Ngày 93

(せいげん) : Hạn chế

(げんど) : Giới hạn, hạn độ

(げんかい) : Giới hạn

討 (けんとう) : Thảo luận, bàn luận

択 (せんたく) : Lựa chọn, tuyển chọn

慮 (こうりょ) : Xem xét

視 (じゅうし) : Xem trọng

(けんとう) : Đoán, ước đoán

(ていせい) : Đính chính, chỉnh sửa

(しゅうせい) : Tu sửa, đính chính

Từ vựng N2 mimi kara oboeru Ngày 94

抗 (はんこう) : Phản kháng, chống đối

抵抗 (ていこう) : Đề kháng, kháng cự

(さいなん) : Tai nạn

染 (おせん) : Ô nhiễm

害 (がい) : Hại, nguy hại

染 (でんせん) : Truyền nhiễm

策 (たいさく) : Biện pháp, đối sách.

(しょち) : Đối xử, xử trí

(しょぶん) : Giải quyết, vứt, bỏ đi

(しょり) : Xử lí

Từ vựng N2 mimi kara oboeru Ngày 95

輪 (わ) : Vòng tròn

でこぼこ (でこぼこ) : Ngập nghềnh, lởm chởm

跡 (あと) : Dấu vết, vết tích

(てま) : Thời gian

率 (のうりつ) : Năng suất

(せいのう) : Tính năng

(そうさ) : Thao túng, điều khiển

揮 (はっき) : Phát huy

(ちょうてん) : Đỉnh

(しゅうへん) : Khu vực xung quanh

Từ vựng N2 mimi kara oboeru Ngày 96

(げんば) : Hiện trường

況 (じょうきょう) : Tình hình, tình trạng

織 (そしき) : Tổ chức

(せいど) : Chế độ, hệ thống

(こうせい) : Cấu trúc, cấu thành

(けいしき) : Hình thức, phương thức

(けいこう) : Khuynh hướng

針 (ほうしん) : Phương châm

徹底 (てってい) : Triệt để, toàn diện, thấu đáo

析 (ぶんせき) : Phân tích
Mời các bạn xem bài tiếp theo tại trang sau

Like - シェアしてくださいね ^^ !

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :