Từ vựng N2 – tổng hợp 2 giáo trình

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Từ vựng N2 – Tuần 11

từ vựng N2Mời các bạn tiếp tục học từ vựng N2 – tuần thứ 11

61.

Từ vựng N2 Ngày 61

(じんぶつ) : nhân vật

(ぶつり) : vật lí

(しょくもつ) : đồ ăn

(さくもつ) : hoa màu, cây trồng

(しょもつ) : sách vở

(いきもの) : sinh vật

(いれもの) : đồ đựng

(ものおと) : âm thanh

(ものおき) : kho cất đồ

(ものがたり) : truyện

 

62.

Từ vựng N2 Ngày 62

(せいねんがっぴ) : ngày tháng năm sinh

(つきひ) : ngày tháng

(がんじつ) : ngày mồng 1 của năm mới

(ごじつ) : ngay sau

(にちじ) : ngày giờ

(こんにち) : hôm nay

(にっちゅう) : trong ngày

(にっこう) : ánh sáng mặt trời

(ひので) : bình minh

り (ひのいり) : xế chiều

 

63.

Từ vựng N2 Ngày 63

(らいにち) : đến Nhật

(ねんかん) : năm, niên khóa

(ねんげつ) : năm tháng

(ねんじゅう) : trong năm

(ねんど) : niên độ, năm, niên khóa

(しょうねん) : thiếu niên

(せいねん) : thanh niên

(ちゅうねん) : trung niên

(ねんだい) : niên đại

(だいく) : thợ mộc

 

64.

Từ vựng N2 Ngày 64

(じゅうだい) : trọng đại

(だいしょう) : lớn bé

(たいき) : không khí

(たいはん) : quá nửa

(たいきん) : khoản chi lớn

(たいぼく) : cây lớn

(ちゅうしん) : trung tâm

(ちゅうせい) : thời trung cổ

(ちゅうこ) : đồ cũ

(くうちゅう) : không trung

 

65.

Từ vựng N2 Ngày 65

(しゅうちゅう) : tập trung

(よなか) : nửa đêm

(よのなか) : xã hội, thế giới

(てま) : công sức

(ちゅうかん) : giữa

(せけん) : thế giới, xã hội

(にんげん) : nhân loại, loài người

(ひるま) : ban ngày

(やかん) : ban đêm

(しゅうかん) : hàng tuần

 

66.

Từ vựng N2 Ngày 66

(めいさく) : tác phẩm nổi tiếng

(さくしゃ) : tác giả

(さくひん) : tác phẩm

(さぎょう) : tác nghiệp

する (つうこう) : đi lại

する (つうち) : thông báo

する (ぶんつう) : thư từ

り (ひととおり) : đại khái, tóm lược (từ đầu tới cuối)

じる (しょうじる) : phát sinh, nảy sinh

える (はえる) : mọc

Trên đây là nội dung từ vựng N2 soumatome tuần 11. Các bạn có thể chuyển sang bài tiếp theo tại : trang 12. Hoặc click vào các trang sau tại phía sau phần gợi ý của Google.

Ngoài ra các bạn cần bố trí thời gian học cân bằng các kỹ năng : Ngữ pháp N2, chữ hán N2, luyện đọc N2, luyện nghe N2 và làm thêm các đề thi N2 mẫu để quen với dạng đề cũng như  cấu trúc đề thi N2 nhé 🙂

Chúc các bạn tự học tiếng Nhật online hiệu quả !

Like - シェアしてくださいね ^^ !

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :