Tổng hợp chữ Hán N2 – Luyện thi tiếng Nhật JLPT

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Chữ hán N2 – Luyện thi N2Chữ hán N2 - Luyện thi N2

Luyện thi N2 – Chữ hán N2. Chào các bạn trong bài viết này, Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn tổng hợp các chữ Kanji tiếng Nhật thuộc cấp độ N2. Mỗi bài sẽ bao gồm 10 chữ, bao gồm các phần : âm Hán Việt, âm Ôn, âm Kun, và những từ tiếng Nhật thường gặp với chữ Hán đó.

Chữ hán N2 – Bài 31

301. 職

Âm Hán – Việt : CHỨC

Âm on : しょく

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(しょくぎょう):nghề nghiệp
退(たいしょく):nghỉ việc
(しょくば):nơi làm việc
(しょくにん):Nghệ nhân

302. 紹

Âm Hán – Việt : THIỆU

Âm on : しょう

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(しょうかい):giới thiệu

303. 介

Âm Hán – Việt : GiỚI

Âm on : かい

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(かいにゅう):can thiệp
護(かいご):chăm sóc (bệnh nhân)

304. 次

Âm Hán – Việt : THỨ

Âm on : じ、し

Âm kun : つぎ

Cách Nhớ chữ 次 :
Học chữ Kanji bằng hình ảnh 次, 々, 他
Một người mở to miệng, hô to : “tiếp tục’

 

Những từ hay gặp :

(つぎ):tiếp theo
第(しだい):tuỳ thuộc
(いちじしけん):vòng thi thứ 1

305. 章

Âm Hán – Việt : CHƯƠNG

Âm on : しょう

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(ぶんしょう):văn chương
(しょう):chương

306. 対

Âm Hán – Việt : ĐỐI

Âm on : たい、つい

Âm kun :

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 対
Tôi phản đối bạn

 

Những từ hay gặp :

する(たいする):đối với
(はんたい):phản đối
な(たいしょうてき):mang tính đối chiếu

307. 最

Âm Hán – Việt : TỐI

Âm on : さい

Âm kun : もっと

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 最
Để tóm (取)được mặt trời (日)là một điều cực khó

 

Những từ hay gặp :

(さいしょ):đầu tiên
(さいきん):gần đây
(さいご):cuối cùng
も(もっとも):nhất

308. 適

Âm Hán – Việt : THÍCH, QUÁT

Âm on : てき

Âm kun :

Những từ hay gặp :

な(てきとう):thích hợp
する(てきする):thích hợp
な(てきせつ):thích hợp và cần thiết
な(てきどな):mức độ thích hợp

309. 誤

Âm Hán – Việt : NGỘ

Âm on : ご

Âm kun : あやま

Những từ hay gặp :

(ごかい):sự hiểu lầm
り(あやまり):lỗi, nhầm lẫn

310. 直

Âm Hán – Việt : TRỰC

Âm on : ちょく、じき

Âm kun : なお、ただ

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 直
‘Nhìn kìa! Nó bị vỡ rồi.”Hãy sửa đi’.

 

Những từ hay gặp :

(ちょくせん):đường thẳng
す(なおす):sửa chữa
ちに(ただちに):tức thì
(しょうじき):chính trực
な(すなお):thẳng thắn

Trên đây là 10 chữ Hán N2 trong chương trình luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT cấp độ N2. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N2 khác tại trang sau.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :