Tổng hợp chữ Hán N2 – Luyện thi tiếng Nhật JLPT

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Chữ hán N2 – Luyện thi N2Chữ hán N2 - Luyện thi N2

Luyện thi N2 – Chữ hán N2. Chào các bạn trong bài viết này, Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn tổng hợp các chữ Kanji tiếng Nhật thuộc cấp độ N2. Mỗi bài sẽ bao gồm 10 chữ, bao gồm các phần : âm Hán Việt, âm Ôn, âm Kun, và những từ tiếng Nhật thường gặp với chữ Hán đó.

Chữ hán N2 – Bài 46

451. 塔

Âm Hán – Việt : THÁP

Âm on : とう

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(とう):tháp

452. 絵

Âm Hán – Việt : HỘI

Âm on : え、かい

Âm kun :

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 絵
Họ gặp (会) nhau và cùng thêu một bức tranh

 

Những từ hay gặp :

(え):tranh
(かいが):hội họa, bức tranh
(えのぐ):vật liệu vẽ

453. 略

Âm Hán – Việt : LƯỢC

Âm on : りゃく

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(りゃく):tóm lược
(しょうりゃく):lược bỏ
す(りゃくす):lược bỏ, làm ngắn
(りゃくれき):tiểu sử vắn tắt

454. 順

Âm Hán – Việt : THUẬN

Âm on : じゅん

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(じゅん):lượt
(じゅんばん):lần lượt
:con đường theo tuần tự, tuân theo đạo lý
調(じゅんちょう):thuận lợi , trôi chảy

455. 版

Âm Hán – Việt : BẢN

Âm on : はん

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(しゅっぱん):xuất bản
(はんが):tranh khắc gỗ
(しゅっぱんしゃ):công ty xuất bản

456. 芸

Âm Hán – Việt : Nghệ

Âm on : げい

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(げいじゅつ):nghệ thuật
(げいのう):các môn nghệ thuật biểu diễn
(こうげい):công nghệ, kỹ thuật chế tạo, chế tác sản phẩm
(えんげい):nghệ thuật cây cảnh

457. 複

Âm Hán – Việt : PHỨC

Âm on : ふく

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(ふくせい):sự phục chế
(ふくしゃ):bản in, bản sao
(ふくざつ):phức tạp
(ふくすう):số phức

458. 刊

Âm Hán – Việt : KHAN, SAN

Âm on : かん

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(かんこうぶつ):sản phẩm (sách báo) được phát hành định kỳ
(しゅうかん):tuần san, phát hành hàng tuần
(ちょうかん):báo sáng
(げっかん):phát hành hàng tháng

459. 層

Âm Hán – Việt : TẰNG

Âm on : そう

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(こうそう):cao tầng
(ていそう):hạ tầng, chỗ thấp
(いちそう):1 tầng

460. 束

Âm Hán – Việt : THÚC, THÚ

Âm on : そく

Âm kun : たば

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 束
Anh ấy đã đưa cho tôi một bó hoa

 

Những từ hay gặp :

(やくそく):lời hứa
(はなたば):bó hoa
(たば):bó,
ねる(たばねる):bó lại

Trên đây là 10 chữ Hán N2 trong chương trình luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT cấp độ N2. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N2 khác tại trang sau.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :