Tổng hợp chữ Hán N2 – Luyện thi tiếng Nhật JLPT

Chữ hán N2 – Luyện thi N2Chữ hán N2 - Luyện thi N2

Luyện thi N2 – Chữ hán N2. Chào các bạn trong bài viết này, Tự học online xin giới thiệu tới các bạn tổng hợp các chữ Kanji tiếng Nhật thuộc cấp độ N2. Mỗi bài sẽ bao gồm 10 chữ, bao gồm các phần : âm Hán Việt, âm Ôn, âm Kun, và những từ tiếng Nhật thường gặp với chữ Hán đó.

Chữ hán N2 – Bài 7

61. 増

Âm Hán – Việt : TĂNG

Âm on : ぞう

Âm kun : ふ、ま

Những từ hay gặp :

増加(ぞうか):gia tăng
増える(ふえる): tăng
割り増し(わりまし):tăng thêm hàng chục %

62. 優

Âm Hán – Việt : ƯU

Âm on : ゆう

Âm kun : やさ、すぐ

Những từ hay gặp :

優先 (ゆうせん):sự ưu tiên
優しい(やさしい): dễ tính, tốt bụng
優れる(すぐれる):ưu việt, xuất sắc

63. 席

Âm Hán – Việt : TỊCH

Âm on : せき

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(せき): ghế ngồi
指定席(していせき): ghế chỉ định
出席(しゅっせき): có mặt, tham gia

64. 側

Âm Hán – Việt : TRẮC

Âm on : そく

Âm kun : かわ

Những từ hay gặp :

側面(そくめん): mặt bên, một mặt
両側(りょうがわ): 2 phía, 2 bên
(がわ):phía ~

65. 座

Âm Hán – Việt : TỌA

Âm on : ざ

Âm kun : すわ

Những từ hay gặp :

座席(ざせき): chỗ ngồi
座る(すわる): ngồi
銀行口座 (ぎんこうこうざ):tài khoản ngân hàng

66. 寄

Âm Hán – Việt :

Âm on : き

Âm kun : よ

Những từ hay gặp :

寄付(きふ): ủng hộ, đóng góp
立ち寄る(たちよる):dừng lại, tạt qua
取り寄せる(とりよせる): mang đến, gửi đến, giữ lại
年寄り(としより): người già, cố vấn

67. 郵

Âm Hán – Việt : BƯU

Âm on : ゆう

Âm kun :

Những từ hay gặp :

郵便 (ゆうびん):bưu điện
郵送(ゆうそう): thư từ, thư tín

68. 局

Âm Hán – Việt : CỤC

Âm on : きょく

Âm kun :

Những từ hay gặp :

郵便局(ゆうびんきょく): bưu điện
放送局(ほうそうきょく):đài truyền hình
薬局(やっきょく): hiệu thuốc

69. 貯

Âm Hán – Việt : TRỮ

Âm on : ちょ

Âm kun : た(まる)

Những từ hay gặp :

貯金(ちょきん): tiền tiết kiệm

70. 包

Âm Hán – Việt : BAO

Âm on : ほう

Âm kun : つつ

Những từ hay gặp :

包帯(ほうたい): sự băng bó, băng
包む(つつむ): bao bọc
小包(こづつみ): bưu kiện

Trên đây là 10 chữ Hán N2 trong chương trình luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT cấp độ N2. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N2 khác tại trang sau.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Có thể bạn quan tâm :
Facebook Comments
Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review
Average rating:  
 1 reviews
by phuong thanh on chữ hán N2
rất hay ạ

vẫn còn 1 ít lỗi, nhưng ad sửa rất nhanh 🙂

error: Content is protected !!