Tổng hợp chữ Hán N2 – Luyện thi tiếng Nhật JLPT

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Chữ hán N2 – Luyện thi N2Chữ hán N2 - Luyện thi N2

Luyện thi N2 – Chữ hán N2. Chào các bạn trong bài viết này, Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn tổng hợp các chữ Kanji tiếng Nhật thuộc cấp độ N2. Mỗi bài sẽ bao gồm 10 chữ, bao gồm các phần : âm Hán Việt, âm Ôn, âm Kun, và những từ tiếng Nhật thường gặp với chữ Hán đó.

Chữ hán N2 – Bài 7

61. 増

Âm Hán – Việt : TĂNG

Âm on : ぞう

Âm kun : ふ、ま

Những từ hay gặp :

(ぞうか):gia tăng
える(ふえる): tăng
し(わりまし):tăng thêm hàng chục %

62. 優

Âm Hán – Việt : ƯU

Âm on : ゆう

Âm kun : やさ、すぐ

Những từ hay gặp :

 (ゆうせん):sự ưu tiên
しい(やさしい): dễ tính, tốt bụng
れる(すぐれる):ưu việt, xuất sắc

63. 席

Âm Hán – Việt : TỊCH

Âm on : せき

Âm kun :

Cách nhớ chữ 席:
Cách nhớ chữ Kanji 席
Có 21 chỗ ngồi trong cửa hàng này

 

Những từ hay gặp :

(せき): ghế ngồi
(していせき): ghế chỉ định
(しゅっせき): có mặt, tham gia

64. 側

Âm Hán – Việt : TRẮC

Âm on : そく

Âm kun : かわ

Cách nhớ chữ 側:
Cách nhớ chữ Kanji 側
Tôi để tiền và dao cạnh mình

 

Những từ hay gặp :

(そくめん): mặt bên, một mặt
(りょうがわ): 2 phía, 2 bên
(がわ):phía ~

65. 座

Âm Hán – Việt : TỌA

Âm on : ざ

Âm kun : すわ

Cách nhớ chữ 座:
Cách nhớ chữ Kanji 座
Hai ngườiv(人) ngồi trên đất (土)

 

Những từ hay gặp :

(ざせき): chỗ ngồi
る(すわる): ngồi
 (ぎんこうこうざ):tài khoản ngân hàng

66. 寄

Âm Hán – Việt :

Âm on : き

Âm kun : よ

Những từ hay gặp :

(きふ): ủng hộ, đóng góp
る(たちよる):dừng lại, tạt qua
せる(とりよせる): mang đến, gửi đến, giữ lại
り(としより): người già, cố vấn

67. 郵

Âm Hán – Việt : BƯU

Âm on : ゆう

Âm kun :

Những từ hay gặp :

便 (ゆうびん):bưu điện
(ゆうそう): thư từ, thư tín

68. 局

Âm Hán – Việt : CỤC

Âm on : きょく

Âm kun :

Những từ hay gặp :

便(ゆうびんきょく): bưu điện
(ほうそうきょく):đài truyền hình
(やっきょく): hiệu thuốc

69. 貯

Âm Hán – Việt : TRỮ

Âm on : ちょ

Âm kun : た(まる)

Những từ hay gặp :

(ちょきん): tiền tiết kiệm

70. 包

Âm Hán – Việt : BAO

Âm on : ほう

Âm kun : つつ

Những từ hay gặp :

(ほうたい): sự băng bó, băng
む(つつむ): bao bọc
(こづつみ): bưu kiện

Trên đây là 10 chữ Hán N2 trong chương trình luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT cấp độ N2. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N2 khác tại trang sau.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :