Tổng hợp chữ Hán N2 – Luyện thi tiếng Nhật JLPT

Chữ hán N2 – Luyện thi N2Chữ hán N2 - Luyện thi N2

Luyện thi N2 – Chữ hán N2. Chào các bạn trong bài viết này, Tự học online xin giới thiệu tới các bạn tổng hợp các chữ Kanji tiếng Nhật thuộc cấp độ N2. Mỗi bài sẽ bao gồm 10 chữ, bao gồm các phần : âm Hán Việt, âm Ôn, âm Kun, và những từ tiếng Nhật thường gặp với chữ Hán đó.

Chữ hán N2 – Bài 4

31. 備

Âm Hán – Việt : BỊ

Âm on : び

Âm kun : そな

Những từ hay gặp :

備品(びひん):thiết bị
備える(そなえる):chuẩn bị
備え付け(そなえつけ): lắp ráp đồ đạc

32. 定

Âm Hán – Việt : ĐỊNH

Âm on : てい、じょう

Âm kun :

Những từ hay gặp :

定員(ていいん): sức chứa
定食(ていしょく): suất ăn
定休日 (ていきゅうび): ngày nghỉ định kì
定規(じょうぎ): thước kẻ

33. 流

Âm Hán – Việt : LƯU

Âm on : りゅう

Âm kun : なが

Những từ hay gặp :

流行(りゅうこう): lưu hành
流れる(ながれる): chảy, trôi chảy

34. 清

Âm Hán – Việt : THANH

Âm on : せい

Âm kun : きよ

Những từ hay gặp :

清書(せいしょ)chỉnh sửa làm đẹp bản nháp
清い (きよい)trong sạch/ trong trắng
清流(せいりゅう): dòng nước sạch

35. 掃

Âm Hán – Việt : TẢO

Âm on : そう

Âm kun : は

Những từ hay gặp :

清掃 (せいそう): sự quét tước, sự dọn dẹp
掃く(はく):quét dọn

36. 閉

Âm Hán – Việt : BẾ

Âm on : へい

Âm kun : と、し

Những từ hay gặp :

閉会 (へいかい):bế mạc hội nghị
閉まる(しまる): đóng, buộc chặt
閉める(とめる): gài, đóng
閉店 (へいてん): đóng cửa hàng
閉じる(とじる): che, đóng, nhắm mắt

37. 点

Âm Hán – Việt : ĐIỂM

Âm on : てん

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(てん): điểm
欠点(けってん): khuyết điểm
(てん): điểm ~

38. 検

Âm Hán – Việt : KIỂM

Âm on : けん

Âm kun :

Những từ hay gặp :

点検(てんけん):sự kiểm tra, kiểm điểm
検問 (けんもん):kiểm tra, kiểm môn

39. 鉄

Âm Hán – Việt : THIẾT

Âm on : てつ

Âm kun :

Những từ hay gặp :

地下鉄(ちかてつ): tàu điện ngầm
私鉄(してつ): đường sắt tư doanh

40. 窓

Âm Hán – Việt : SONG

Âm on : そう

Âm kun : まど

Những từ hay gặp :

同窓会 (どうそうかい): hội cùng lớp
(まど):cửa sổ
窓口(まどぐち):cửa soát vé

Trên đây là 10 chữ Hán N2 trong chương trình luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT cấp độ N2. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N2 khác tại trang sau.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Có thể bạn quan tâm :
Câu hỏi - góp ý :