Tổng hợp chữ Hán N2 – Luyện thi tiếng Nhật JLPT

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Chữ hán N2 – Luyện thi N2Chữ hán N2 - Luyện thi N2

Luyện thi N2 – Chữ hán N2. Chào các bạn trong bài viết này, Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn tổng hợp các chữ Kanji tiếng Nhật thuộc cấp độ N2. Mỗi bài sẽ bao gồm 10 chữ, bao gồm các phần : âm Hán Việt, âm Ôn, âm Kun, và những từ tiếng Nhật thường gặp với chữ Hán đó.

Chữ hán N2 – Bài 4

31. 備

Âm Hán – Việt : BỊ

Âm on : び

Âm kun : そな

Những từ hay gặp :

(びひん):thiết bị
える(そなえる):chuẩn bị
け(そなえつけ): lắp ráp đồ đạc

32. 定

Âm Hán – Việt : ĐỊNH

Âm on : てい、じょう

Âm kun :

Cách nhớ chữ 定 :
Cách nhớ chữ Kanji 定
Một người quyết ngày chuyển nhà

 

Những từ hay gặp :

(ていいん): sức chứa
(ていしょく): suất ăn
(ていきゅうび): ngày nghỉ định kì
(じょうぎ): thước kẻ

33. 流

Âm Hán – Việt : LƯU

Âm on : りゅう

Âm kun : なが

Những từ hay gặp :

(りゅうこう): lưu hành
れる(ながれる): chảy, trôi chảy

34. 清

Âm Hán – Việt : THANH

Âm on : せい

Âm kun : きよ

Những từ hay gặp :

(せいしょ)chỉnh sửa làm đẹp bản nháp
い (きよい)trong sạch/ trong trắng
(せいりゅう): dòng nước sạch

35. 掃

Âm Hán – Việt : TẢO

Âm on : そう

Âm kun : は

Những từ hay gặp :

 (せいそう): sự quét tước, sự dọn dẹp
く(はく):quét dọn

36. 閉

Âm Hán – Việt : BẾ

Âm on : へい

Âm kun : と、し

Cách nhớ chữ 閉 :
Cách nhớ chữ Kanji 閉
mang chìa khóa ra khóa cổng lại

 

Những từ hay gặp :

 (へいかい):bế mạc hội nghị
まる(しまる): đóng, buộc chặt
める(とめる): gài, đóng
 (へいてん): đóng cửa hàng
じる(とじる): che, đóng, nhắm mắt

37. 点

Âm Hán – Việt : ĐIỂM

Âm on : てん

Âm kun :

Cách Nhớ chữ 点:
Cách nhớ chữ Kanji 点
Bốn cái chấm đã được đóng dấu

 

Những từ hay gặp :

(てん): điểm
(けってん): khuyết điểm
(てん): điểm ~

38. 検

Âm Hán – Việt : KIỂM

Âm on : けん

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(てんけん):sự kiểm tra, kiểm điểm
(けんもん):kiểm tra, kiểm môn

39. 鉄

Âm Hán – Việt : THIẾT

Âm on : てつ

Âm kun :

Cách nhớ chữ 鉄 :
Cách nhớ chữ Kanji 鉄
Sắt bị mất (失) giá trị của nó nếu đem nó so sánh với vàng (金).

 

Những từ hay gặp :

(ちかてつ): tàu điện ngầm
(してつ): đường sắt tư doanh

40. 窓

Âm Hán – Việt : SONG

Âm on : そう

Âm kun : まど

Cách nhớ chữ 窓 :
Cách nhớ chữ Kanji 窓
Hãy mở cửa sổ trái tim (心) bạn

 

Những từ hay gặp :

(どうそうかい): hội cùng lớp
(まど):cửa sổ
(まどぐち):cửa soát vé

Trên đây là 10 chữ Hán N2 trong chương trình luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT cấp độ N2. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N2 khác tại trang sau.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :