Tổng hợp chữ Hán N2 – Luyện thi tiếng Nhật JLPT

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Chữ hán N2 – Luyện thi N2Chữ hán N2 - Luyện thi N2

Luyện thi N2 – Chữ hán N2. Chào các bạn trong bài viết này, Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn tổng hợp các chữ Kanji tiếng Nhật thuộc cấp độ N2. Mỗi bài sẽ bao gồm 10 chữ, bao gồm các phần : âm Hán Việt, âm Ôn, âm Kun, và những từ tiếng Nhật thường gặp với chữ Hán đó.

Chữ hán N2 – Bài 11

101. 照

Âm Hán – Việt : CHIẾU

Âm on : しょう

Âm kun : て

Những từ hay gặp :

(しょうめい): chiếu sáng, ánh sáng, đèn
らす(てらす): soi rọi, chiếu rọi
(たいしょうてき): mang tính đối chiếu

102. 硬

Âm Hán – Việt : NGẠNH

Âm on : こう

Âm kun : かた

Những từ hay gặp :

(こうか):tiền kim loại, đồng tiền
い(かたい):cứng, cứng rắn

103. 貨

Âm Hán – Việt : HÓA

Âm on : か

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(かもつ):hàng hóa
(つうか):tiền tệ

104. 確

Âm Hán – Việt : XÁC

Âm on : かく

Âm kun : たし

Những từ hay gặp :

(かくてい):xác định
か(たしか): xác thực, chính xác
かめる(たしかめる):xác nhận, làm cho rõ ràng

105. 認

Âm Hán – Việt : NHẬN

Âm on : にん

Âm kun : みと

Những từ hay gặp :

(かくにん):xác nhận
める(みとめる):thừa nhận, công nhận

106. 違

Âm Hán – Việt : VI

Âm on : い

Âm kun : ちが

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 違
Vì đường xá phức tạp nên hình như bị nhầm rồi

 

Những từ hay gặp :

い(ちがい):sự khác nhau
える(まちがえる):lỗi sai, nhầm lẫn
い(まちがい):lỗi lầm, nhầm lẫn
(いほう): trái phép

107. 取

Âm Hán – Việt : THỦ

Âm on : しゅ

Âm kun : と

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 取
Đừng có cầm tai tôi.

 

Những từ hay gặp :

(しゅざい): sự thu thập tài liệu (viết bài)
る(とる):lấy
る(かきとる): viết lại.
し(とりけし): sự loại bỏ, sự thủ tiêu
り(ききとり):sự nghe hiểu

108. 消

Âm Hán – Việt : TIÊU

Âm on : しょう

Âm kun : き、け

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 消
Mặt trăng biến mất vào trong làn nước

 

Những từ hay gặp :

 (しょうきょ):xóa bỏ
す(けす): tắt
える(きえる):biến mất, tan đi, tắt
しゴム(けしごむ):cục tẩy

109. 温

Âm Hán – Việt : ÔN

Âm on : おん

Âm kun : あたた

Những từ hay gặp :

(おんど):nhiệt độ
(おんしつ):nhà kính
(たいおんけい):cặp nhiệt kế
かい(あたたかい):nóng, ấm

110. 冷

Âm Hán – Việt : LÃNH

Âm on : れい

Âm kun : つめ、ひ、さ

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 冷
Một người run rẩy vì cơn gió lạnh

 

Những từ hay gặp :

な(れいせいな) điềm tĩnh
える(ひえる):nguội đi, lạnh đi
たい(つめたい): lạnh
やす(ひやす):làm lạnh

Trên đây là 10 chữ Hán N2 trong chương trình luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT cấp độ N2. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N2 khác tại trang sau.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :