Tổng hợp chữ Hán N2 – Luyện thi tiếng Nhật JLPT

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Chữ hán N2 – Luyện thi N2Chữ hán N2 - Luyện thi N2

Luyện thi N2 – Chữ hán N2. Chào các bạn trong bài viết này, Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn tổng hợp các chữ Kanji tiếng Nhật thuộc cấp độ N2. Mỗi bài sẽ bao gồm 10 chữ, bao gồm các phần : âm Hán Việt, âm Ôn, âm Kun, và những từ tiếng Nhật thường gặp với chữ Hán đó.

Chữ hán N2 – Bài 38

371. 虫

Âm Hán – Việt : TRÙNG

Âm on : ちゅう

Âm kun : むし

Cách nhớ : 

Hình con bọ

 

Những từ hay gặp :

剤(ぼうちゅうざい):
(むし):côn trùng
剤(さっちゅうざい):tiêu trùng
(むしば):răng sâu

372. 歯

Âm Hán – Việt : XỈ

Âm on : し

Âm kun : は

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 歯
Ngừng (止) nói, và nhai cơm(米) kĩ với răng của bạn đi.

 

Những từ hay gặp :

(しか):nha khoa
(はいしゃ):bác sĩ khoa răng
(ししゅうびょう):bệnh về răng
(はぐるま):bánh răng

373. 防

Âm Hán – Việt : PHÒNG

Âm on : ぼう

Âm kun : ふせ

Những từ hay gặp :

(よぼう):dự phòng
(ぼうし):ngăn chặn, phòng chặn
(しょうぼう)tiêu phòng (phòng cháy và chữa cháy)
ぐ(ふせぐ):phòng chống, bảo vệ

374. 磨

Âm Hán – Việt : MA. MÁ

Âm on :

Âm kun : みが

Những từ hay gặp :

く(みがく):đánh răng
き(はみがき):bàn chải đánh răng

375. 抜

Âm Hán – Việt : BẠT

Âm on : ばつ

Âm kun : ぬ

Những từ hay gặp :

群(ばつぐん):tính ưu việt
く(ぬく):thoát ra
ける(ぬける):ra khỏi, bị quên
く(おいぬく):vượt qua, qua mặt

376. 悩

Âm Hán – Việt : NÃO

Âm on :

Âm kun : なや

Những từ hay gặp :

む(なやむ):lo lắng, ưu tư
み(なやみ):sự lo lắng, sự phiền muộn

377. 髪

Âm Hán – Việt : PHÁT

Âm on :

Âm kun : かみ

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 髪, 絵, 横
Bạn (友) tôi có tóc dài (長)

 

Những từ hay gặp :

(かみ):tóc
(しらが):tóc trắng
(かみのけ):tóc

378. 刺

Âm Hán – Việt : THỨ, THÍCH

Âm on : し

Âm kun : さ

Những từ hay gặp :

(めいし) danh thiếp
す(さす):đâm, chích
激(しげき):kích thích, thúc đẩy
さる(ささる):đâm, thọc

379. 肩

Âm Hán – Việt : KIÊN

Âm on :

Âm kun : かた

Những từ hay gặp :

(かた):vai
き(かたがき):gạch đầu dòng

380. 腰

Âm Hán – Việt : YÊU

Âm on : よう

Âm kun : こし

Những từ hay gặp :

(ようつう):đau lưng
掛ける(こしかける):tựa lưng
- lưng

Trên đây là 10 chữ Hán N2 trong chương trình luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT cấp độ N2. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N2 khác tại trang sau.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :