Tổng hợp chữ Hán N2 – Luyện thi tiếng Nhật JLPT

Chữ hán N2 – Luyện thi N2Chữ hán N2 - Luyện thi N2

Luyện thi N2 – Chữ hán N2. Chào các bạn trong bài viết này, Tự học online xin giới thiệu tới các bạn tổng hợp các chữ Kanji tiếng Nhật thuộc cấp độ N2. Mỗi bài sẽ bao gồm 10 chữ, bao gồm các phần : âm Hán Việt, âm Ôn, âm Kun, và những từ tiếng Nhật thường gặp với chữ Hán đó.

Chữ hán N2 – Bài 26

251. 府

Âm Hán – Việt : PHỦ

Âm on : ふ

Âm kun :

Những từ hay gặp :

都道府県(とどうふけん):sự phân chia hành chính của Nhật (Thủ đạo phủ huyện)
京都府(きょうとふ):phủ kyoto

252. 到

Âm Hán – Việt : ĐÁO

Âm on : とう

Âm kun :

Những từ hay gặp :

到着(とうちゃく):đến, đến nơi

253. 希

Âm Hán – Việt : HI

Âm on : き

Âm kun :

Những từ hay gặp :

希望(きぼう):hi vọng

254. 望

Âm Hán – Việt : VỌNG

Âm on : ぼう

Âm kun : のぞ

Những từ hay gặp :

失望(しつぼう):thất vọng
望む(のぞむ):nguyện vọng
望遠鏡(ぼうえんきょう):- ống nhòm, kính viễn vọng

255. 申

Âm Hán – Việt : THÂN

Âm on : しん

Âm kun : もう

Những từ hay gặp :

申請(しんせい):sự thỉnh cầu, sự yêu cầu
申し込む(もうしこむ):đăng kí
申す(もうす):nói là, được gọi là
申し上げる(もうしあげる):nói, phát biểu

256. 姓

Âm Hán – Việt : TÍNH

Âm on : せい

Âm kun :

Những từ hay gặp :

姓名(せいめい):danh tính

257. 齢

Âm Hán – Việt : LINH

Âm on : れい

Âm kun :

Những từ hay gặp :

年齢(ねんれい):tuổi tác
高齢(こうれい):cao tuổi

258. 性

Âm Hán – Việt : TÍNH

Âm on : せい

Âm kun :

Những từ hay gặp :

男性(だんせい):nam giới
女性(じょせい):nữ giới
性別(せいべつ): giới tính
性質(せいしつ):tính chất
安全性(あんぜんせい):tính an toàn
可能性(かのうせい):khả năng

259. 宅

Âm Hán – Việt : TRẠCH

Âm on : たく

Âm kun :

Những từ hay gặp :

お宅(おたく):nhà
住宅(じゅうたく):chủ nhà
自宅(じたく);nhà của mình
帰宅(きたく):về nhà

260. 勤

Âm Hán – Việt : CẦN

Âm on : きん

Âm kun : つと

Những từ hay gặp :

勤務(きんむ):công việc
通勤(つうきん):đi làm
出勤(しゅっきん):đi làm, sự tới nơi làm việc
勤める(つとめる):làm việc, đảm nhiệm

Trên đây là 10 chữ Hán N2 trong chương trình luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT cấp độ N2. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N2 khác tại trang sau.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Có thể bạn quan tâm :
Facebook Comments
Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review
Average rating:  
 1 reviews
by phuong thanh on chữ hán N2
rất hay ạ

vẫn còn 1 ít lỗi, nhưng ad sửa rất nhanh 🙂

error: Content is protected !!