Tổng hợp chữ Hán N2 – Luyện thi tiếng Nhật JLPT

Chữ hán N2 – Luyện thi N2Chữ hán N2 - Luyện thi N2

Luyện thi N2 – Chữ hán N2. Chào các bạn trong bài viết này, Tự học online xin giới thiệu tới các bạn tổng hợp các chữ Kanji tiếng Nhật thuộc cấp độ N2. Mỗi bài sẽ bao gồm 10 chữ, bao gồm các phần : âm Hán Việt, âm Ôn, âm Kun, và những từ tiếng Nhật thường gặp với chữ Hán đó.

Chữ hán N2 – Bài 24

231. 協

Âm Hán – Việt : HiỆP

Âm on : きょう

Âm kun :

Những từ hay gặp :

協力(きょうりょく): hiệp lực, hợp tác
協会(きょうかい):hiệp hội
協定(きょうてい):hiệp định

232. 願

Âm Hán – Việt : NGUYỆN

Âm on : がん

Âm kun : ねが

Những từ hay gặp :

願書(がんしょ):đơn
願う(ねがう):mong nguyện, nhờ

233. 平

Âm Hán – Việt : BÌNH

Âm on : へい、びょう

Âm kun : たい、ひら

Những từ hay gặp :

平成(へいせい):thời kì heisei
平気な(へいき):bình tĩnh
平らな(たいらな):bằng phẳng
平日(へいじつ):ngày thường
平等(びょうどう):bình đẳng
平仮名(ひらがな):chữ hiragana

234. 結

Âm Hán – Việt : KẾT

Âm on : けつ

Âm kun : むす

Những từ hay gặp :

結果(けっか):kết quả
結ぶ(むすぶ):buộc
結局(けっきょく):kết cục

235. 果

Âm Hán – Việt : QuẢ

Âm on : か

Âm kun : は

Những từ hay gặp :

効果(こうか):hiệu quả
果物(くだもの):hoa quả
果実(かじつ): quả
果たす(はたす):hoàn thành

236. 封

Âm Hán – Việt : PHONG

Âm on : ふう

Âm kun :

Những từ hay gặp :

開封(かいふう):mở thư, bóc tem
同封(どうふう):sự gửi kèm theo
封書(ふうしょ):thư đã cho vào phong bì dán kín

237. 法

Âm Hán – Việt : PHÁP

Âm on : ほう

Âm kun :

Những từ hay gặp :

方法(ほうほう):phương pháp
作法(さくほう) : phương pháp sáng tác
作法(さほう) : Thái độ; phép xã giao; quy cũ; lễ tiết; lễ phép
文法(ぶんぽう):ngữ pháp
法人(ほうじん):pháp nhân

238. 各

Âm Hán – Việt : CÁC

Âm on : かく

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(かく)~các ~各地(かくち):các vùng
各自(かくじ):mỗi cá nhân

239. 位

Âm Hán – Việt : VỊ

Âm on : い

Âm kun : くらい

Những từ hay gặp :

各位(かくい):các vị trí~(い):vị trí
~地位(ちい):vùng đất
- khoảng,chừng, xấp xỉ

240. 異

Âm Hán – Việt : DỊ

Âm on : い

Âm kun : こと

Những từ hay gặp :

異常な(いじょう):bất thường, lạ thường
異変(いへん):quái dị
同音異義語(どうおんいぎご):từ đồng âm dị nghĩa
異なる(ことなる):khác biệt

Trên đây là 10 chữ Hán N2 trong chương trình luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT cấp độ N2. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N2 khác tại trang sau.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Có thể bạn quan tâm :
Facebook Comments
Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review
Average rating:  
 1 reviews
by phuong thanh on chữ hán N2
rất hay ạ

vẫn còn 1 ít lỗi, nhưng ad sửa rất nhanh 🙂

error: Content is protected !!