Tổng hợp chữ Hán N2 – Luyện thi tiếng Nhật JLPT

Chữ hán N2 – Luyện thi N2Chữ hán N2 - Luyện thi N2

Luyện thi N2 – Chữ hán N2. Chào các bạn trong bài viết này, Tự học online xin giới thiệu tới các bạn tổng hợp các chữ Kanji tiếng Nhật thuộc cấp độ N2. Mỗi bài sẽ bao gồm 10 chữ, bao gồm các phần : âm Hán Việt, âm Ôn, âm Kun, và những từ tiếng Nhật thường gặp với chữ Hán đó.

Chữ hán N2 – Bài 43

421. 格

Âm Hán – Việt : CÁCH, CÁC

Âm on : かく

Âm kun :

Những từ hay gặp :

価格(かかく):giá cả, giá thành
性格(せいかく):tính cách

422. 超

Âm Hán – Việt : SIÊU

Âm on : ちょう

Âm kun : こ

Những từ hay gặp :

超える(こえる):băng qua, đi qua
超過(ちょうか):sự vượt quá, sự nhiều hơn
超す(こす):vượt qua

423. 均

Âm Hán – Việt : QUÂN, VẬN

Âm on : きん

Âm kun :

Những từ hay gặp :

平均(へいきん):bình quân
均等(きんとう):cân bằng
均一(きんいつ):thống nhất

424. 靴

Âm Hán – Việt : NGOA

Âm on :

Âm kun : くつ

Những từ hay gặp :

(くつ):giầy
長靴(ながぐつ):giầy cao
靴下(くつした):tất
雨靴(あまぐつ):ủng đi mưa

425. 供

Âm Hán – Việt : CUNG

Âm on : きょう

Âm kun : とも

Những từ hay gặp :

提供(ていきょう):cung cấp
子供(こども):trẻ con

426. 象

Âm Hán – Việt : TƯỢNG

Âm on : しょう、ぞう

Âm kun :

Những từ hay gặp :

印象(いんしょう):ấn tượng
対象(たいしょう):đối tượng
現象(げんしょう):hiện tượng
(ぞう):con voi

427. 組

Âm Hán – Việt : TỔ

Âm on : そ

Âm kun : く

Những từ hay gặp :

組織(そしき):tổ chức, hệ thống
組み合わせ(くみあわせ):liên kết, kết hợp
番組(ばんぐみ):chương trình
組合(くみあい):công đoàn

428. 値

Âm Hán – Việt : TRỊ

Âm on : ち

Âm kun : ね、あたい

Những từ hay gặp :

価値(かち):giá trị
値段(ねだん):giá cả
数値(すうち):giá, số giá
(ね):giá cả

429. 募

Âm Hán – Việt : MỘ

Âm on : ぼ

Âm kun : つの

Những từ hay gặp :

募集(ぼしゅう):tuyển chọn
募金(ぼきん):sự quyên tiền
応募(おうぼ):ứng tuyển
募る(つのる):trở nên mãnh liệt, tuyển mộ

430. 無

Âm Hán – Việt : VÔ, MÔ

Âm on : む、ぶ

Âm kun : な

Những từ hay gặp :

無料(むりょう):miễn phí
無事(ぶじ):bình an, vô sự
有無(うむ):có và không có
無し(なし):không có

Trên đây là 10 chữ Hán N2 trong chương trình luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT cấp độ N2. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N2 khác tại trang sau.

Like - シェアしてくださいね ^^ !
Câu hỏi - góp ý :

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :
Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review
Average rating:  
 1 reviews
by phuong thanh on chữ hán N2

vẫn còn 1 ít lỗi, nhưng ad sửa rất nhanh 🙂