Tổng hợp chữ Hán N2 – Luyện thi tiếng Nhật JLPT

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Chữ hán N2 – Luyện thi N2Chữ hán N2 - Luyện thi N2

Luyện thi N2 – Chữ hán N2. Chào các bạn trong bài viết này, Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn tổng hợp các chữ Kanji tiếng Nhật thuộc cấp độ N2. Mỗi bài sẽ bao gồm 10 chữ, bao gồm các phần : âm Hán Việt, âm Ôn, âm Kun, và những từ tiếng Nhật thường gặp với chữ Hán đó.

Chữ hán N2 – Bài 42

411. 続

Âm Hán – Việt : TỤC

Âm on : ぞく

Âm kun : つづ

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 投
Tôi tiếp tục bán (売) những sợi dây (糸) này.

 

Những từ hay gặp :

(せつぞく):tiếp tục
く(つづく):tiếp tục
(だんぞく):gián đoạn
き(てつづき):thủ tục

412. 辞

Âm Hán – Việt : TỪ

Âm on : じ

Âm kun : や

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 辞
Thật vất vả (辛) để tra 1000 (千) từ trong từ điển.

 

Những từ hay gặp :

(じしょ):từ điển
(じひょう):thư từ chức
典(じてん):từ điển
める(やめる):thôi việc

413. 面

Âm Hán – Việt : DIỆN

Âm on : めん

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(がめん):màn hình
(しょうめん):chính diện
(ほうめん):phương diện
(めんせき):diện tích

414. 操

Âm Hán – Việt : THAO, THÁO

Âm on : そう

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(そうさ):thao tác
(たいそう):tập thể dục

415. 実

Âm Hán – Việt : THỰC

Âm on : じつ

Âm kun : み、みの

Những từ hay gặp :

(じっこう):thực hành
(じじつ):sự thực
(じっけん):thực nghiệm
(じつ):thực ra
る(みのる):để chín

416. 列

Âm Hán – Việt : LIỆT

Âm on : れつ

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(れつ):hàng, dãy
(れっしゃ):tàu hoả
(ぎょうれつ): xếp hàng
(れっとう):quần đảo

417. 得

Âm Hán – Việt : ĐẮC

Âm on : とく

Âm kun : え、う

Những từ hay gặp :

(とく):có lợi
る(える):thu được, có được
(なっとく):thấu hiểu, chấp nhận
る(こころえる):hiểu rõ

418. 告

Âm Hán – Việt : CÁO, CỐC

Âm on : こく

Âm kun : つ

Những từ hay gặp :

(こうこく):quảng cáo
(けいこく):cảnh cáo
(ほうこく):thông báo
げる(つげる):thông báo

419. 税

Âm Hán – Việt : THUẾ, THỐI

Âm on : ぜい

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(ぜいきん):tiền thuế
(ぜいかん):thuế quan
(しょうひぜい):thuế tiêu dùng
(かぜい):thuế má, thuế

420. 価

Âm Hán – Việt : GIÁ

Âm on : か

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(ていか):giá cố định, giá niêm yết (giá không khyến mãi)
(ぶっか):vật giá

Trên đây là 10 chữ Hán N2 trong chương trình luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT cấp độ N2. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N2 khác tại trang sau.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :