Tổng hợp chữ Hán N2 – Luyện thi tiếng Nhật JLPT

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Chữ hán N2 – Luyện thi N2Chữ hán N2 - Luyện thi N2

Luyện thi N2 – Chữ hán N2. Chào các bạn trong bài viết này, Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn tổng hợp các chữ Kanji tiếng Nhật thuộc cấp độ N2. Mỗi bài sẽ bao gồm 10 chữ, bao gồm các phần : âm Hán Việt, âm Ôn, âm Kun, và những từ tiếng Nhật thường gặp với chữ Hán đó.

Chữ hán N2 – Bài 27

261. 部

Âm Hán – Việt : BỘ

Âm on : ぶ

Âm kun :

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 部
Người đứng ở điểm chờ xe bus

 

Những từ hay gặp :

(ぜんぶ):toàn bộ
(ぶちょう):trưởng phòng
(へや):phòng
(ぶぶん):bộ phận
(がくぶ):ngành học, khoa

262. 婚

Âm Hán – Việt : HÔN

Âm on : こん

Âm kun :

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 婚
Phụ nữ đổi họ sau ngày kết hôn

 

Những từ hay gặp :

(けっこん):kết hôn
(みこん):chưa kết hôn
(こんやく):hôn ước
(しんこん):tân hôn

263. 招

Âm Hán – Việt : CHIÊU

Âm on : しょう

Âm kun : まね

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 招, 取, 最
Tôi sẽ mời bạn một bữa ăn.

 

Những từ hay gặp :

(しょうたい):chiêu đãi, mời
く(まねく): rủ rê, mời

264. 状

Âm Hán – Việt : TRẠNG

Âm on : じょう

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(じょう): thư ~
態(じょうたい):tình thái
(げんじょう):hiện trạng
(ねんがじょう):thiệp mừng năm mới

265. 欠

Âm Hán – Việt : KHIẾM

Âm on : けつ

Âm kun : か

Những từ hay gặp :

(けっせき):vắng mặt
(けってん):khuyết điểm
(しゅっけつ):sự có mặt hay vắng mặt

266. 喜

Âm Hán – Việt : HỈ

Âm on :

Âm kun : よろこ

Những từ hay gặp :

ぶ(よろこぶ):hạnh phúc, vui mừng
んで(よろこんで):sẵn lòng, hân hoan

267. 治

Âm Hán – Việt : TRỊ

Âm on : じ、ち

Âm kun : なお

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 治
Tôi trị vì vùng biển

 

Những từ hay gặp :

(せいじ):chính trị
(じちたい):thể chế tự trị
(じちかい): hội tự trị
す(なおす):sửa chữa

268. 委

Âm Hán – Việt : UY, Ủy

Âm on : い

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(いいん):ủy viên
(いにんじょう):thư ủy nhiệm
(いいんかい):hội đồng

269. 祝

Âm Hán – Việt : CHÚC

Âm on : しゅく

Âm kun : いわ

Những từ hay gặp :

(しゅくじつ):ngày lễ
う(いわう):chúc mừng
い(おいわい):sự chúc mừng

270. 舞

Âm Hán – Việt :

Âm on : ぶ

Âm kun : ま

Những từ hay gặp :

(ぶたい): sân khấu
う(まう):nhảy múa
い(おみまい):thăm hỏi người bệnh

Trên đây là 10 chữ Hán N2 trong chương trình luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT cấp độ N2. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N2 khác tại trang sau.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :