Tổng hợp chữ Hán N2 – Luyện thi tiếng Nhật JLPT

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Chữ hán N2 – Luyện thi N2Chữ hán N2 - Luyện thi N2

Luyện thi N2 – Chữ hán N2. Chào các bạn trong bài viết này, Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn tổng hợp các chữ Kanji tiếng Nhật thuộc cấp độ N2. Mỗi bài sẽ bao gồm 10 chữ, bao gồm các phần : âm Hán Việt, âm Ôn, âm Kun, và những từ tiếng Nhật thường gặp với chữ Hán đó.

Chữ hán N2 – Bài 36

351. 毛

Âm Hán – Việt : MAO

Âm on : もう

Âm kun : け

Những từ hay gặp :

(ようもう):lông cừu
(け):tóc, lông
(けがわ):da thú có nguyên lông

352. 糸

Âm Hán – Việt : MỊCH

Âm on :

Âm kun : いと

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 糸
Hình cuộn chỉ

 

Những từ hay gặp :

(いと):sợi chỉ, chỉ
(けいと):sợi len

353. 肌

Âm Hán – Việt :

Âm on :

Âm kun : はだ

Những từ hay gặp :

(はだ):da
(はだぎ):đồ lót

354. 柔

Âm Hán – Việt : NHU

Âm on : じゅう

Âm kun : やわ

Những từ hay gặp :

な(じゅうなんな): mềm dẻo, linh hoạt
(じゅうどう): Nhu đạo
らかい(やわらかい): mềm dẻo

355. 香

Âm Hán – Việt : HƯƠNG

Âm on : こう

Âm kun : かお

Những từ hay gặp :

り(かおり):hương, mùi hương
(こうすい):nước hoa
(むこうりょう):chất không mùi
(こうしんりょう):chất cay

356. 軟

Âm Hán – Việt : NHUYỄN

Âm on : なん

Âm kun : やわ

Những từ hay gặp :

な(なんじゃく):mềm mỏng
(じゅうなんたいそう):thể dục làm mềm dẻo cơ thể, dãn cơ

357. 溶

Âm Hán – Việt : DONG, DUNG

Âm on : よう

Âm kun : と

Những từ hay gặp :

岩(ようがん):dung nham
ける(とける):bị tan chảy
かす(とかす):tan chảy

358. 濯

Âm Hán – Việt : TRẠC

Âm on : たく

Âm kun :

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 濯
Ngày giặt quần áo là thứ mấy vậy?

 

Những từ hay gặp :

(せんたく):giặt giũ
(せんたくき):máy giặt

359. 接

Âm Hán – Việt : TIẾP

Âm on : せつ

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(ちょくせつ):trực tiếp
(めんせつ):tiếp diện
(かんせつ):gián tiếp
(せっきん):tiếp cận

360. 塗

Âm Hán – Việt : TRÀ

Âm on :

Âm kun : ぬ

Những từ hay gặp :

る(ぬる):sơn

Trên đây là 10 chữ Hán N2 trong chương trình luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT cấp độ N2. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N2 khác tại trang sau.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :