Tổng hợp chữ Hán N2 – Luyện thi tiếng Nhật JLPT

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Chữ hán N2 – Luyện thi N2Chữ hán N2 - Luyện thi N2

Luyện thi N2 – Chữ hán N2. Chào các bạn trong bài viết này, Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn tổng hợp các chữ Kanji tiếng Nhật thuộc cấp độ N2. Mỗi bài sẽ bao gồm 10 chữ, bao gồm các phần : âm Hán Việt, âm Ôn, âm Kun, và những từ tiếng Nhật thường gặp với chữ Hán đó.

Chữ hán N2 – Bài 23

221. 難

Âm Hán – Việt : NAN, NẠN

Âm on : なん

Âm kun : かた、むずか

Những từ hay gặp :

(ひなん):trốn nạn, chạy trốn
しい(むずかしい):khó
(こんなん):khó khăn
~しい(しがたい): khó làm ~

222. 訓

Âm Hán – Việt : HuẤN

Âm on : くん

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(きょうくん):giáo huấn
み(くんよみ):cách đọc âm kun trong tiếng nhật

223. 練

Âm Hán – Việt : LUYỆN

Âm on : れん

Âm kun :

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 練
Tôi tập se chỉ ở hướng đông

 

Những từ hay gặp :

(くんれん):huấn luyện
(れんしゅう):luyện tập

224. 震

Âm Hán – Việt : CHẤN

Âm on : しん

Âm kun : ふる

Những từ hay gặp :

(じしん):động đất
える(ふるえる):rung, chấn

225. 加

Âm Hán – Việt : GIA

Âm on : か

Âm kun : くわ

Những từ hay gặp :

(さんか):tham gia
える(くわえる):thêm vào, gia tăng
(かそく):gia tốc

226. 延

Âm Hán – Việt : DUYÊN

Âm on : えん

Âm kun : の

Những từ hay gặp :

(えんき):sự trì hoãn, hoãn
びる(のびる):kéo ra, dãn ra
(えんちょう):sự kéo dài, dài

227. 断

Âm Hán – Việt : ĐOẠN

Âm on : だん

Âm kun : ことわ

Những từ hay gặp :

(だんすい):sự cắt nước
(おうだん):sự băng qua
(だんてい):kết luận
る(ことわる):từ chối, không chấp nhận

228. 管

Âm Hán – Việt : QUẢN

Âm on : かん

Âm kun : くだ

Những từ hay gặp :

(すいどうかん):ống dẫn nước
(ほかん):sự bảo quản
(かんり):sự quản lí
(かん):ống bơm, ống

229. 記

Âm Hán – Việt :

Âm on : き

Âm kun : しる

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 記
Tôi viết lại những điều anh nói

 

Những từ hay gặp :

(にっき):nhật kí
(きごう):dấu, kí hiệu
(きしゃ):kí giả
す(しるす):chỉ
(きにゅう):nhập vào
(かき):ghi sau (dưới) đây
- kí sự

230. 迷

Âm Hán – Việt :

Âm on : めい

Âm kun : まよ

Những từ hay gặp :

惑(めいわく):phiền hà
う(まよう):lạc
(めいしん):mê tín
(まいご):trẻ bị lạc

Trên đây là 10 chữ Hán N2 trong chương trình luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT cấp độ N2. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N2 khác tại trang sau.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :