Tổng hợp chữ Hán N2 – Luyện thi tiếng Nhật JLPT

Chữ hán N2 – Luyện thi N2Chữ hán N2 - Luyện thi N2

Luyện thi N2 – Chữ hán N2. Chào các bạn trong bài viết này, Tự học online xin giới thiệu tới các bạn tổng hợp các chữ Kanji tiếng Nhật thuộc cấp độ N2. Mỗi bài sẽ bao gồm 10 chữ, bao gồm các phần : âm Hán Việt, âm Ôn, âm Kun, và những từ tiếng Nhật thường gặp với chữ Hán đó.

Chữ hán N2 – Bài 34

332. 球

Âm Hán – Việt : CẦU

Âm on : きゅう

Âm kun : たま

Những từ hay gặp :

地球(ちきゅう):địa cầu
野球(やきゅう):bóng chày
電球(でんきゅう):bóng đèn
(きゅう):quả cầu

333. 和

Âm Hán – Việt : HÒA

Âm on : わ

Âm kun :

Những từ hay gặp :

平和(へいわ):hoà bình
和式(わしき):phong cách Nhật

334. 愛

Âm Hán – Việt : ÁI

Âm on : あい

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(こい):tình yêu
愛情(あいじょう):ái tình
(あい)する:yêu
恋愛(れんあい):luyến ái, tình yêu

335. 仲

Âm Hán – Việt : TRỌNG

Âm on :

Âm kun : なか

Những từ hay gặp :

(なか):quan hệ
仲間(なかま):bạn thân

336. 良

Âm Hán – Việt : LƯƠNG

Âm on : りょう

Âm kun : よ

Những từ hay gặp :

改良(かいりょう):cải lương, làm cho tốt hơn
良い(よい):tốt

337. 傾

Âm Hán – Việt : KHUYNH

Âm on : けい

Âm kun : かたむ

Những từ hay gặp :

傾向(けいこう):xu hướng
傾く(かたむく):nghiêng, lệch
傾ける(かたむける):đặt lệch, đặt nghiêng (về phía)

338. 横

Âm Hán – Việt : HOÀNH

Âm on : おう

Âm kun : よこ

Những từ hay gặp :

横転(おうてん): xoay ngang
(よこ):bề ngang
横断歩道(おうだんほどう):lối qua đường

339. 湯

Âm Hán – Việt : SƯƠNG, THANG

Âm on : とう

Âm kun : ゆ

Những từ hay gặp :

熱湯(ねっとう):nước nóng
湯飲み(ゆのみ):uống nước nóng
(ゆ):nước nóng
湯気(ゆげ):hơi nước

340. 恐

Âm Hán – Việt : KHỦNG

Âm on : きょう

Âm kun : おそ

Những từ hay gặp :

恐怖(きょうふ):sợ hãi
恐れ(おそれ):sợ
恐ろしい(おそろしい):đáng sợ
恐れ入ります(おそれいれます):xin lỗi

Trên đây là 10 chữ Hán N2 trong chương trình luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT cấp độ N2. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N2 khác tại trang sau.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Có thể bạn quan tâm :
Câu hỏi - góp ý :