Tổng hợp chữ Hán N2 – Luyện thi tiếng Nhật JLPT

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Chữ hán N2 – Luyện thi N2Chữ hán N2 - Luyện thi N2

Luyện thi N2 – Chữ hán N2. Chào các bạn trong bài viết này, Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn tổng hợp các chữ Kanji tiếng Nhật thuộc cấp độ N2. Mỗi bài sẽ bao gồm 10 chữ, bao gồm các phần : âm Hán Việt, âm Ôn, âm Kun, và những từ tiếng Nhật thường gặp với chữ Hán đó.

Chữ hán N2 – Bài 20

191. 当

Âm Hán – Việt : ĐƯƠNG

Âm on : とう

Âm kun : あ

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữu Kanji 当
Một mũi tên trúng vào đích

 

Những từ hay gặp :

(とうじつ):ngày hôm đó, ngày được nhắc tới
(とう)~
(べんとう):cơm hộp
たる(あたる):trúng, đúng ( trả lời)

192. 頂

Âm Hán – Việt : ĐÍNH

Âm on : ちょう

Âm kun : いただ

Những từ hay gặp :

(ちょうてん):đỉnh điểm
(いただく):nhận, xin nhận
(ちょうじょう):đỉnh

193. 商

Âm Hán – Việt : THƯƠNG

Âm on : しょう

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(しょうひん):hàng hóa
(しょうぎょう):thương nghiệp
(しょうてん):cửa hiệu, cửa hàng buôn bán
(しょうばい):thương mại, buôn bán

194. 個

Âm Hán – Việt :

Âm on : こ

Âm kun :

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 個
Mỗi người đều có một niềm tin cứng rắn

 

Những từ hay gặp :

(こ):đơn vị đếm các vật nhỏ, tròn
(ここ):từng, một
(こじん):cá nhân
(こべつ):cá biệt

195. 相

Âm Hán – Việt : TƯƠNG

Âm on : そう、しょう

Âm kun : あい

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 相
Đặt đôi mắt của bạn (目) trên cây (木). Cái cây và bạn đang đối mặt với nhau

 

Những từ hay gặp :

 (そうとう):tương đương
(がいしょう):bề ngoài
(あいて):đối thủ, đối phương
(しゅしょう):thủ tướng
わらず(あいかわらず):như bình thường, như mọi khi
撲(すもう):vật sumo

196. 交

Âm Hán – Việt : GIAO

Âm on : こう

Âm kun :

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 交, 申, 神
Bố tôi (父) đang băng qua ngã tư.

 

Những từ hay gặp :

-(こうかん);trao đổi, giao hoán
(こうさい):mối quan hệ, giao du
(こうつうきかん):cơ quan giao thông
(こうりゅう):giao lưu

197. 効

Âm Hán – Việt : HiỆU

Âm on : こう

Âm kun : き

Những từ hay gặp :

な(ゆうこうな):hữu hiệu
く(きく):có tác dụng, có hiệu quả
(こうか):hiệu quả
(ききめ):có hiệu quả

198. 限

Âm Hán – Việt : HẠN

Âm on : げん

Âm kun : かぎ

Những từ hay gặp :

(きげん):kì hạn
(げんかい):phạm vi, mức, giớ hạn
(げんどがく):số tiền giới hạn
り(かぎり):trong phạm vi

199. 全

Âm Hán – Việt : TOÀN

Âm on : ぜん

Âm kun : まった、すべ

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 全
Nhà vua sở hữu tất cả những gì có trên núi

 

Những từ hay gặp :

(ぜんこく):cả nước
な(かんぜんな):toàn diện, toàn bộ
く(まったく):hoàn toàn
て(すべて):tất cả

200. 共

Âm Hán – Việt : CỘNG

Âm on : きょう

Âm kun : とも

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 共, 供, 両
Hãy đi cùng nhau

 

Những từ hay gặp :

(きょうつう):cộng đồng,phổ thông
に(ともに):cùng với, cùng nhau

Trên đây là 10 chữ Hán N2 trong chương trình luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT cấp độ N2. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N2 khác tại trang sau.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :