Tổng hợp chữ Hán N2 – Luyện thi tiếng Nhật JLPT

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Chữ hán N2 – Luyện thi N2Chữ hán N2 - Luyện thi N2

Luyện thi N2 – Chữ hán N2. Chào các bạn trong bài viết này, Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn tổng hợp các chữ Kanji tiếng Nhật thuộc cấp độ N2. Mỗi bài sẽ bao gồm 10 chữ, bao gồm các phần : âm Hán Việt, âm Ôn, âm Kun, và những từ tiếng Nhật thường gặp với chữ Hán đó.

Chữ hán N2 – Bài 16

151. 登

Âm Hán – Việt : ĐĂNG

Âm on : とう、と

Âm kun : のぼ

Những từ hay gặp :

(とうろく):sự đăng kí
(とうじょう):xuất hiện (trên sân khấu, phim)
(とざん): leo núi

152. 編

Âm Hán – Việt : BIÊN

Âm on : へん

Âm kun : あ

Những từ hay gặp :

(へんしゅう): biên tập
(たんぺん):truyện ngắn
(ちょうへん):truyện dài
(あみもの):đồ đan nát

153. 能

Âm Hán – Việt : NĂNG

Âm on : のう

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(きのう):chức năng, tính năng
(のうりょく):năng lực
(かのう):khả năng

154. 修

Âm Hán – Việt : TU

Âm on : しゅう

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(しゅうせい):sự tu sửa, sự đính chính
(しゅうし):thạc sĩ
(しゅうり):sự chỉnh lí, sửa chữa

155. 完

Âm Hán – Việt : HOÀN

Âm on : かん

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(かんりょう):hoàn thành, kết thúc
(かんび):hoàn bị
(かんせい):sự hoàn thành

156. 了

Âm Hán – Việt : LIỄU

Âm on : りょう

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(しゅうりょう:sự kết thúc)
(しゅうりょう):sự hoàn thành, sự kết thúc ( khóa học)

157. 像

Âm Hán – Việt : TƯỢNG

Âm on : ぞう

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(がぞう):hình ảnh, hình tượng
(げんぞう): rửa (tráng) phim (ảnh)
(えいぞう):hình ảnh

158. 類

Âm Hán – Việt : LOẠI

Âm on : るい

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(しょるい):tài liệu, giấy tờ
(じんるい):nhân loại
(ぶんるい):phân loại

159. 式

Âm Hán – Việt : THỨC

Âm on : しき

Âm kun :

Cách Nhớ chữ 式 :
Cách nhớ chữ Kanji 式
Đây chính là lễ cưới của tôi

 

Những từ hay gặp :

(しょしき):khuôn thức, dạng mẫu
(にほんしき):kiểu nhật
(にゅうがくしき):lễ nhập học
な(せいしきな):chính thức

160. 央

Âm Hán – Việt : ƯƠNG

Âm on : おう

Âm kun :

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 央
Người ấy chính là nhân vật chính của bộ phim

 

Những từ hay gặp :

(ちゅうおう):trung ương

Trên đây là 10 chữ Hán N2 trong chương trình luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT cấp độ N2. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N2 khác tại trang sau.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :