Tổng hợp chữ Hán N2 – Luyện thi tiếng Nhật JLPT

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Chữ hán N2 – Luyện thi N2Chữ hán N2 - Luyện thi N2

Luyện thi N2 – Chữ hán N2. Chào các bạn trong bài viết này, Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn tổng hợp các chữ Kanji tiếng Nhật thuộc cấp độ N2. Mỗi bài sẽ bao gồm 10 chữ, bao gồm các phần : âm Hán Việt, âm Ôn, âm Kun, và những từ tiếng Nhật thường gặp với chữ Hán đó.

Chữ hán N2 – Bài 44

431. 辺

Âm Hán – Việt : BIÊN

Âm on : へん

Âm kun : あた、べ

Những từ hay gặp :

(へん):vùng
り(あたり):khu vực
(しゅうへん):vùng quanh
(うみべ):bờ biển

432. 察

Âm Hán – Việt : SÁT

Âm on : さつ

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(けいさつ):cảnh sát
(しんさつ):sự khám bệnh

433. 役

Âm Hán – Việt : DỊCH

Âm on : やく、えき

Âm kun :

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 役
Nhiệm vụ của tôi là vận chuyển đá

 

Những từ hay gặp :

(やくしょ):văn phòng chính phủ
(やくしゃ):dịch giả
(やくめ):nhiệm vụ, chức trách
(げんえき):nhiệm vụ hiện thời, người đang đảm nhận nhiệm vụ

434. 美

Âm Hán – Việt :

Âm on : び

Âm kun : うつく

Những từ hay gặp :

(びじん):người đẹp
しい(うつくしい):đẹp, xinh
(びよう):sắc đẹp

435. 術

Âm Hán – Việt : THUẬT

Âm on : じゅつ

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(びじゅつ):mĩ thuật
(しゅじゅつ):phẫu thuật
(ぎじゅつ):kĩ thuật
(げいじゅつ):nghệ thuật

436. 坂

Âm Hán – Việt : PHẢN

Âm on :

Âm kun : さか

Những từ hay gặp :

(さか)dốc

437. 寺

Âm Hán – Việt : TỰ

Âm on : じ

Âm kun : てら

Cách nhớ :

Hình ảnh chữ 寺
Chỉ tay huoéng đến ngôi đền

 

Những từ hay gặp :

(てら):chùa
(じいん):tự viện

438. 湾

Âm Hán – Việt : LOAN

Âm on : わん

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(わん):vịnh

439. 島

Âm Hán – Việt : ĐẢO

Âm on : とう

Âm kun : しま

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 島, 陸, 港
Một con chim (鳥) đậu trên một ngọn núi (山) trên một hòn đảo.

 

Những từ hay gặp :

(れっとう):quần đảo
(しま):đảo
(はんとう):bán đảo

440. 岸

Âm Hán – Việt : NGẠN

Âm on : がん

Âm kun : きし

Những từ hay gặp :

(かいがん):bờ biển
(きし):bờ
(わんがん):ven vịnh
(かわぎし):ven sông, bờ sông

Trên đây là 10 chữ Hán N2 trong chương trình luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT cấp độ N2. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N2 khác tại trang sau.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :