Tổng hợp chữ Hán N2 – Luyện thi tiếng Nhật JLPT

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Chữ hán N2 – Luyện thi N2Chữ hán N2 - Luyện thi N2

Luyện thi N2 – Chữ hán N2. Chào các bạn trong bài viết này, Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn tổng hợp các chữ Kanji tiếng Nhật thuộc cấp độ N2. Mỗi bài sẽ bao gồm 10 chữ, bao gồm các phần : âm Hán Việt, âm Ôn, âm Kun, và những từ tiếng Nhật thường gặp với chữ Hán đó.

Chữ hán N2 – Bài 22

211. 枝

Âm Hán – Việt : CHI, KÌ

Âm on :

Âm kun : えだ

Những từ hay gặp :

(えだ):cành cây
(こえだ):cành nhỏ, cành con

212. 葉

Âm Hán – Việt : DiỆP

Âm on : よう

Âm kun : は

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 葉
Thể giới (世) được bao phủ bởi cỏ và lá cây (木)

 

Những từ hay gặp :

(こうよう):cây lá đỏ ở nhật vào mùa thu
(は):lá
(ことば):từ
(おちば):lá rụng

213. 埋

Âm Hán – Việt : MAI

Âm on :

Âm kun : う

Những từ hay gặp :

める(うめる):chôn lấp, vùi dập
てる(うめたてる):lấp đất, chôn lấp
まる(うずまる):được chôn lấp, bị lấp đầy

214. 製

Âm Hán – Việt : CHẾ

Âm on : せい

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(せいひん):sản phẩm
(せい):sản phẩm sản xuất tại~

215. 容

Âm Hán – Việt : DUNG

Âm on : よう

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(ないよう):nội dung
(びよう):vẻ đẹp, dung nhan
(ようき):đồ đựng

216. 器

Âm Hán – Việt : KHÍ

Âm on : き

Âm kun : いつわ

Những từ hay gặp :

(しょっき):bát đĩa
(じゅわき):ống nghe
(がっき):nhạc khí
(うつわ):chậu , bát

217. 装

Âm Hán – Việt : TRANG

Âm on : そう、しょう

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(ほうそう):sự đóng gói, bao bì
(ふくそう):phục trang
(しんそうかいてん): mở cửa hàng tân trang (làm mới quần áo cũ)
-quần áo

218. 雑

Âm Hán – Việt : TẠP

Âm on : ざつ

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(ざつおん):tạp âm
な(ざつな):tạp nham
(ざつよう):việc vặt
(ざっか):tạp hóa

219. 誌

Âm Hán – Việt : CHÍ

Âm on : し

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(ざっし):tạp chí
(にっし):báo ngày

220. 資

Âm Hán – Việt :

Âm on : し

Âm kun :

Những từ hay gặp :

源(しげん):tài nguyên
(しきん):tiền vốn
(しりょう):tài liệu

Trên đây là 10 chữ Hán N2 trong chương trình luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT cấp độ N2. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N2 khác tại trang sau.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :