Tổng hợp chữ Hán N2 – Luyện thi tiếng Nhật JLPT

Chữ hán N2 – Luyện thi N2Chữ hán N2 - Luyện thi N2

Luyện thi N2 – Chữ hán N2. Chào các bạn trong bài viết này, Tự học online xin giới thiệu tới các bạn tổng hợp các chữ Kanji tiếng Nhật thuộc cấp độ N2. Mỗi bài sẽ bao gồm 10 chữ, bao gồm các phần : âm Hán Việt, âm Ôn, âm Kun, và những từ tiếng Nhật thường gặp với chữ Hán đó.

Chữ hán N2 – Bài 25

241. 移

Âm Hán – Việt : DI

Âm on : い

Âm kun : うつ

Những từ hay gặp :

移転(いてん):di chuyển
移る(うつる):chuyển
移動(いどう):di động

242. 務

Âm Hán – Việt : VỤ

Âm on : む

Âm kun : つと

Những từ hay gặp :

事務(じむ):việc, công việc
任務(にんむ):nhiệm vụ
事務所(じむしょ):nơi làm việc
務める(つとめる):làm việc, tốn công

243. 更

Âm Hán – Việt : CANH, CÁNH

Âm on : こう

Âm kun :

Những từ hay gặp :

変更(へんこう):sự cải biến, sự thay đổi
更衣室 (こういしつ):phòng thay đồ
更新(こうしん):sự đổi mới, cập nhật

244. 越

Âm Hán – Việt : VIỆT, HOẠT

Âm on :

Âm kun : こ

Những từ hay gặp :

引っ越す(ひっこす):chuyển nhà
お越しの際(おこしのさい):khi tới, xuất hiện
乗り越す- chuyển xe

245. 郊

Âm Hán – Việt : GIAO

Âm on : こう

Âm kun :

Những từ hay gặp :

郊外(こうがい):giao ngoại
近郊(きんこう):ngoại ô, ngoại thành

246. 周

Âm Hán – Việt : CHU

Âm on : しゅう

Âm kun : まわ

Những từ hay gặp :

円周(えんしゅう):vòng tròn
回り(まわり):xung quanh

247. 畑

Âm Hán – Việt : VƯỜN

Âm on :

Âm kun : はたけ

Những từ hay gặp :

(はたけ):ruộng, đồng
花畑(はなばたけ) cánh đồng hoa

248. 署

Âm Hán – Việt : THỰ

Âm on : しょ

Âm kun :

Những từ hay gặp :

署名(しょめい):tên
消防署(しょうぼうしょ):cục phòng cháy chữa cháy
部署(ぶしょ):phòng ban
税務署(ぜいむしょ):phòng thuế

249. 依

Âm Hán – Việt : Y, Ỷ

Âm on : い

Âm kun :

Những từ hay gặp :

依頼(いらい):nhờ vả

250. 頼

Âm Hán – Việt : LẠI

Âm on : らい

Âm kun : たの、たよ

Những từ hay gặp :

信頼(しんらい):tín nhiệm
頼る(たよる):nhờ
頼む(たのむ):trông vào
頼りない(たよりない):không đáng tin
頼もしい(たのもしい):đáng tin cậy

Trên đây là 10 chữ Hán N2 trong chương trình luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT cấp độ N2. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N2 khác tại trang sau.

シェアしてくださいね ^^ !

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :
Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review
Average rating:  
 1 reviews
by phuong thanh on chữ hán N2
rất hay ạ

vẫn còn 1 ít lỗi, nhưng ad sửa rất nhanh 🙂