Tổng hợp chữ Hán N2 – Luyện thi tiếng Nhật JLPT

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Chữ hán N2 – Luyện thi N2Chữ hán N2 - Luyện thi N2

Luyện thi N2 – Chữ hán N2. Chào các bạn trong bài viết này, Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn tổng hợp các chữ Kanji tiếng Nhật thuộc cấp độ N2. Mỗi bài sẽ bao gồm 10 chữ, bao gồm các phần : âm Hán Việt, âm Ôn, âm Kun, và những từ tiếng Nhật thường gặp với chữ Hán đó.

Chữ hán N2 – Bài 41

401. 粉

Âm Hán – Việt : PHẤN

Âm on : ふん

Âm kun : こ、こな

Những từ hay gặp :

(ふんまつ):bột tán nhỏ
(こむぎこ):bột mì
(かふん):phấn hoa
(こな):bột, bụi

402. 末

Âm Hán – Việt : MẠT

Âm on : まつ

Âm kun : すえ

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 末, 宅, 祭
1 cái cây (木) tại lúc cuối đời

 

Những từ hay gặp :

(げつまつ):cuối tháng
(まつ):cuối
(すえっこ):con út

403. 栄

Âm Hán – Việt : VINH

Âm on : えい

Âm kun : さか

Những từ hay gặp :

養(えいよう):dinh dưỡng
える(さかえる):phát triển
(はんえい):thịnh vượng, hưng thịnh

404. 鳴

Âm Hán – Việt : MINH

Âm on :

Âm kun : な

Những từ hay gặp :

る(なる):kêu
る(どなる):kêu, gào to, quát mắng
らす(ならす):rung
く(なく):kêu hót

405. 訪

Âm Hán – Việt : PHÓNG

Âm on : ほう

Âm kun : おとず、たず

Những từ hay gặp :

(ほうもん):sự thăm hỏi, sự viếng thăm
れる(たずねる):viếng thăm
ねる(たずねる):thăm hỏi

406. 呼

Âm Hán – Việt :

Âm on : こ

Âm kun : よ

Những từ hay gặp :

(きゅうしゅう):hô hấp (nhân tạo)
ぶ(よぶ):gọi
す(よびだす):gọi ra

407. 警

Âm Hán – Việt : CẢNH

Âm on : けい

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(けいかん):cảnh sát viên
(けいさつ):cảnh sát
(けいび):sự phòng thủ, sự bảo vệ

408. 報

Âm Hán – Việt : BÁO

Âm on : ほう

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(けいほう):cảnh báo
(じょうほう):tình báo
(よほう):dự báo
(でんぽう):điện báo

409. 裏

Âm Hán – Việt :

Âm on :

Âm kun : うら

Những từ hay gặp :

(うら):mặt sau
る(うらぎる):trở mặt, phản bội
(うらぐち):cửa sau
(うらおもて):mặt trước mặt sau

410. 差

Âm Hán – Việt : SAI

Âm on : さ

Âm kun : さ

Những từ hay gặp :

(こうさてん):ngã tư
(さ):khác
(さべつ):khác biệt
(さしだしにん)người gửi (thư)
(ひとさしゆび):ngón trỏ

Trên đây là 10 chữ Hán N2 trong chương trình luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT cấp độ N2. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N2 khác tại trang sau.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :