Tổng hợp chữ Hán N2 – Luyện thi tiếng Nhật JLPT

Chữ hán N2 – Luyện thi N2Chữ hán N2 - Luyện thi N2

Luyện thi N2 – Chữ hán N2. Chào các bạn trong bài viết này, Tự học online xin giới thiệu tới các bạn tổng hợp các chữ Kanji tiếng Nhật thuộc cấp độ N2. Mỗi bài sẽ bao gồm 10 chữ, bao gồm các phần : âm Hán Việt, âm Ôn, âm Kun, và những từ tiếng Nhật thường gặp với chữ Hán đó.

Chữ hán N2 – Bài 18

171. 額

Âm Hán – Việt : NGẠCH

Âm on : がく

Âm kun : ひたい

Những từ hay gặp :

(ひたい):trán
金額(きんがく):kim ngạch, số tiền

172. 込

Âm Hán – Việt : XƯỚC

Âm on :

Âm kun : こ

Những từ hay gặp :

込む(こむ):đông đúc
払い込む(はらいこむ):giao nộp
飛び込む(とびこむ):nhảy vào, lao mình vào

173. 領

Âm Hán – Việt : LĨNH

Âm on : りょう

Âm kun :

Những từ hay gặp :

領収書 (りょうしゅうしょ):biên lai
領事館 (りょうじかん):lãnh sự quán
大統領 (だいとうりょう):chủ tịch, tổng thống

174. 収

Âm Hán – Việt : THU

Âm on : しゅう

Âm kun : おさ

Những từ hay gặp :

収入(しゅうにゅう):thu nhập
回収(かいしゅう):thu hồi, thu lại
収める(おさめる):tiếp thu, nhận, thu vào
収集(しゅうしゅう):thu thập, thu gom
吸収(きゅうしゅう):sự hấp thu

175. 械

Âm Hán – Việt : GiỚI

Âm on : かい

Âm kun :

Những từ hay gặp :

機械(きかい):máy móc
器械体操(きかいたいそう):dụng cụ tập thể dục

176. 曲

Âm Hán – Việt : KHÚC

Âm on : きょく

Âm kun : ま

Những từ hay gặp :

(きょく): khúc nhạc
折り曲げる(おりまげる):bẻ cong
曲線(きょくせん):đường vòng, đường gấp khúc
曲がる(まがる):rẽ

177. 汚

Âm Hán – Việt : Ô

Âm on : お

Âm kun : きた、よご

Những từ hay gặp :

汚れる(よごれる):vấy bẩn, nhơ bẩn
汚い(きたない):bẩn
汚す(よごす): làm bẩn, bôi nhọ
汚染(おせん): ô nhiễm

178. 殿

Âm Hán – Việt : ĐIỆN

Âm on :

Âm kun : との。どの

Những từ hay gặp :

殿(どの)ngài 殿様 (どのさま):lãnh chúa

179. 連

Âm Hán – Việt : LIÊN

Âm on : れん

Âm kun : つ

Những từ hay gặp :

関連(かんれん):liên quan
連休(れんきゅう):đợt nghỉ, kì nghỉ
連続(れんぞく):liên tiếp
連れる(つれる):dẫn dắt

180. 絡

Âm Hán – Việt : LẠC

Âm on : らく

Âm kun :

Những từ hay gặp :

連絡(れんらく):liên lạc

Trên đây là 10 chữ Hán N2 trong chương trình luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT cấp độ N2. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N2 khác tại trang sau.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Có thể bạn quan tâm :
Facebook Comments