Tổng hợp chữ Hán N2 – Luyện thi tiếng Nhật JLPT

Chữ hán N2 – Luyện thi N2Chữ hán N2 - Luyện thi N2

Luyện thi N2 – Chữ hán N2. Chào các bạn trong bài viết này, Tự học online xin giới thiệu tới các bạn tổng hợp các chữ Kanji tiếng Nhật thuộc cấp độ N2. Mỗi bài sẽ bao gồm 10 chữ, bao gồm các phần : âm Hán Việt, âm Ôn, âm Kun, và những từ tiếng Nhật thường gặp với chữ Hán đó.

Chữ hán N2 – Bài 15

141. 伝

Âm Hán – Việt : TRUYỀN

Âm on : でん

Âm kun : つた

Những từ hay gặp :

伝言(でんごん):tin nhắn, lời nhắn
手伝う(てつだう):giúp đỡ
伝える(つたえる):nhắn, truyền đạt

142. 済

Âm Hán – Việt : TẾ

Âm on : さい

Âm kun : す

Những từ hay gặp :

済む(すむ):kết thúc, hoàn thành
返済(へんさい):việc thanh toán hết~済み(すみ):xong

143. 件

Âm Hán – Việt : KIỆN

Âm on : けん

Âm kun :

Những từ hay gặp :

用件(ようけん):việc
事件(じけん):sự kiện
件名(けんめい):tên sự kiện

144. 信

Âm Hán – Việt : TÍN

Âm on : しん

Âm kun :

Những từ hay gặp :

通信(つうしん): truyền thông, thông tin
自信(じしん):tự tin
信じる(しんじる):tin tưởng

145. 歴

Âm Hán – Việt : LỊCH

Âm on : れき

Âm kun :

Những từ hay gặp :

着信履歴(ちゃくしんりれき):lịch sự cuộc gọi
歴史(れきし):lịch sử
履歴書(りれきしょ):bản lí lịch

146. 箱

Âm Hán – Việt : TƯƠNG

Âm on :

Âm kun : はこ

Những từ hay gặp :

受信箱(じゅしんばこ):hòm thư đến
ゴミ箱(ごみばこ):thùng rác
送信箱(そうしんばこ):hòm thư đi

147. 規

Âm Hán – Việt : QUY

Âm on : き

Âm kun :

Những từ hay gặp :

新規(しんき):mới mẻ, mới lạ
規定(きてい):qui ước, qui định

148. 変

Âm Hán – Việt : BiẾN

Âm on : へん

Âm kun : か

Những từ hay gặp :

変換(へんかん):sự hoán chuyển
変わる(かわる):thay, thay đổi
大変な(たいへんな):vất vả, khổ sở
変える(かえる) đổi

149. 選

Âm Hán – Việt : TUYỂN

Âm on : せん

Âm kun : えら

Những từ hay gặp :

洗濯(せんたく):giặt giũ
選考 (せんこう):tham khảo
選手(せんしゅ):tuyển thủ
選ぶ(えらぶ):lựa chọn

150. 決

Âm Hán – Việt : QUYẾT

Âm on : けつ

Âm kun : き

Những từ hay gặp :

決定(けってい):quyết định
決める(きめる):quyết, quyết định
決まる(きまる): được quyết định

Trên đây là 10 chữ Hán N2 trong chương trình luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT cấp độ N2. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N2 khác tại trang sau.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Có thể bạn quan tâm :
Câu hỏi - góp ý :