Kanji N2 bài 5 – Luyện thi tiếng Nhật N2

Kanji N2 bài 5 – Luyện thi tiếng Nhật N2

Kanji N2 bài 5

Kanji N2 bài 5 – Luyện thi tiếng Nhật N2. Mời các bạn tiếp tục học 10 chữ Kanji N2 tiếp theo.

41.      :     âm hán việt : PHÙ

âm on : ふ

âm kun :

 Những từ hay gặp :

(きっぷ): vé

42.      :     âm hán việt : TINH

âm on : せい

âm kun :

Những từ hay gặp :

(せいさん): sự tính toán
(せいしん): tinh thần, tâm chí”

43.      :     âm hán việt : TOÁN

âm on : さん

âm kun :

Những từ hay gặp :

(けいさん): kế toán, tính toán
(ひきざん): phép trừ”

44.      :     âm hán việt : CẢI

âm on : かい

âm kun : あらた

Những từ hay gặp :

(かいせい): cải chính, sửa đổi
める(あらためる): cải thiện, thay đổi”

45.      :     âm hán việt : TRÁT

âm on : さつ

âm kun : ふだ

Những từ hay gặp :

 (かいさつぐち):cổng soát vé
(さつ): tờ, tiền giấy, thẻ
(いちまんさつ): tờ 10000 yên”

46.      :     âm hán việt : TUYẾN

âm on : せん

âm kun :

Những từ hay gặp :

(かせん): gạch chân
(しんかんせん):tàu siêu tốc
(せんろ):đường sắt, đường ray”

47.      :     âm hán việt : KHẮC

âm on : こく

âm kun : きざ

Những từ hay gặp :

(じこく):thời gian, thời khắc
む(きざむ): thái, khắc”

48.      :     âm hán việt : PHIÊN, BAN, BA, BÀ

âm on : ばん

âm kun :

Những từ hay gặp :

(ばんごう): số~
(ばんせん):tuyến đường số ~”

49.      :     âm hán việt : HÀO, HiỆU

âm on : ごう

âm kun :

Những từ hay gặp :

(ふごう): nhãn, phù hiệu
(しんごう):đèn giao thông
(ごうしゃ): xe số  ~”

50.      :     âm hán việt : KHOÁI

âm on : かい

âm kun : こころよ

Những từ hay gặp :

(かいそく):nhanh chóng, siêu tốc
い(こころよい): dễ chịu, thoải mái”

Trên đây là nội dung 10 chữ Kanji N2 bài 5 – Luyện thi tiếng Nhật N2

Mời các bạn xem các bài khác trong chuyên mục Kanji N2

Chúc các bạn ôn tập tốt !

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :