Tổng hợp ngữ pháp N3 – Luyện thi JLPT N3

Ngữ pháp N3 bài 10

Ngữ pháp N3 bài 10

Ngữ pháp tiếng Nhật N3 bài 10. Mời các bạn tiếp tục học 5 cấu trúc ngữ pháp tiếng Nhật tiếp theo :

Ngữ pháp N3 bài 10- cấu trúc 46 :

V/N/Aい/Aな)普+にしても注意:Aだ、Nだそれにしても

Giải thích ý nghĩa :

Cho dù ~/ ngay cả ~
Diễn tả ý nghĩa “”dù trong trường hợp giả sử thừa nhận rằng đó là một chuyện như đã nêu””. Ở vế sau thường nêu lên một sự việc hoàn toàn ngược lại với kết quả đương nhiên của điều đó.

Ví dụ :

これは、100円にしても高いと思う。
これは、100えんにしてもたかいとおもう。
Cái này dù 100 yên cũng vẫn đắt

遅れるとは聞いていたけど、それにしても田中さん、遅いね。
おくれるとはきいていたけど、それにしてもたなかさん、おそいね。
Tôi đã nghe là sẽ tới muộn, nhưng dù vậy anh Tanaka muộn nhỉ

Ngữ pháp N3 bài 10- cấu trúc 47 :

(V/N/Aい/Aな)普+としたら/とすれば

Giải thích ý nghĩa :

Trong trường hợp nếu điều đó là sự thật, được thực hiện, tồn tại thì ~
Theo sau là ý chí, phán đoán đánh giá của người nói.

Ví dụ :

その話が本当だとしたら、うれしいです。
そのはなしがほんとうだとしたら、うれしいです。
Nếu chuyện đó là thật thì thật vui

飛行機で行くとしたら、いくらぐらいかかりますか。
ひこうきでいくとしたら、いくらぐらいかかりますか。
Nếu đi bằng máy bay thì mất khoảng bao nhiêu

Ngữ pháp N3 bài 10- cấu trúc 48 :

Vる/Vない+つもりだった

Giải thích ý nghĩa :

Dự định làm ~
Dùng cho cả ngôi thứ I và III
Có ý định ~

Ví dụ :

昨日は買い物に行くつもりでしたが、頭が痛かったのでずっと家にいました。
きのうはかいものにいくつもりでしたが、あたまがいたかったのでずっといえにいました。
Tôi đã định đi mua đồ hôm qua, nhưng đầu đau nên tôi ở nhà suốt

お菓子を食べないつもりでしたが、つい食べてしまいました。
おかしをたべないつもりでしたが、ついたべてしまいました。
Tôi định không ăn kẹo, nhưng cuối cùng lại ăn mất”

 

Ngữ pháp N3 bài 10- cấu trúc 49 :

(V/N/Aい/Aな)普+はずだ/はずがない注意:Aな、Nの

Giải thích ý nghĩa :

Chắc chắn là ~ (mang tính chất suy luận logic)
Hèn chi, chả trách ~ (mang tính chaatsphats hiện)はずがない: lẽ nào lại ~, làm gì có chuyện ~

Ví dụ :

田中さんは今旅行中だから、家にいないはずだ。
たなかさんはいまりょこうちゅうだから、いえにいないはずだ。
Cậu Tanaka hôm nay đang đi du lịch, nên chắc chắn sẽ không có nhà

まじめな田中さんは、無断に休むはずがない。
まじめなたなかさんは、むだんにやすむはずがない。
Anh Tanaka chăm chỉ đứng đắn chắc chắn sẽ không nghỉ không lý do”

Ngữ pháp N3 bài 10- cấu trúc 50 :

(Vる/Aである/Aくある)+べきだ注意:すべき=するべきだ

Giải thích ý nghĩa :

Nên, cần phải ~
Nói nên ý kiến của bản thân người nói về các sự việc chung, nếu sử dụng cho hành vi của người khác thì mang tính chất khuyên nhủ/ cảnh báo

Ví dụ :

約束は守るべきだ。
やくそくはまもるべきだ。
Phải giữ lời hứa

Trên đây là nội dung Ngữ pháp N3 bài 10. Nếu Có mẫu nào khó hiểu hoặc chưa rõ, các bạn hãy comment bên dưới bài viết nhé 🙂

Mời các bạn xem bài tiếp theo tại trang sau (link các trang ở phía dưới phần comment)

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :