Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

Luyện thi N2

Kế hoạch ôn luyện N2 trong 3 tháng và 6 tháng

Kế hoạch ôn luyện N2 trong 3 tháng và 6 tháng. Xin chào các bạn, ở bài viết này, Tự học online xin giới thiệu cho các bạn kế hoạch ôn luyện N2 trong 3 tháng. Với những bạn muốn kéo dài thời gian ôn tập ra thành 6 tháng thì chỉ cần dãn thời gian ôn trong 3 tháng ra gấp đôi là được. Ví dụ, với nội dung cần ôn trong 1 ngày thì các bạn sẽ thực hiện trong 2 ngày !

Kế hoạch ôn luyện N2 trong 3 tháng và 6 tháng

Cơ sở của việc lập kế hoạch ôn luyện N2 trong 3 tháng

– Dựa trên tinh thần bài viết : Lập kế hoạch học tập tiếng Nhật

– Lượng từ vựng N2 : 1016 từ. Tương đương 102 ngày, mỗi ngày khoảng 10 từ.

– Lượng ngữ pháp N2 : 175 cấu trúc. Tương đương 35 ngày, mỗi ngày 5 cấu trúc.

– Lượng chữ Hán N2 : 471 chữ. Tương đương 47 ngày, mỗi ngày khoảng 10 chữ Hán.

– Mỗi tháng chỉ tính 28 ngày. Thời gian còn lại dùng để dự phòng và tổng ôn luyện trước khi thi.

Yêu cầu

Để thực hiện được kế hoạch này, các bạn cần :

– Có trình độ tiếng Nhật trên N3 hoặc gần N2. Nếu chưa thi N3, các bạn có thể kiểm tra bằng cách : Xem list từ vựng N3, ngữ pháp N3, chữ Hán N3. Nếu nắm được trên 70% lượng kiến thức đó là OK rồi. Nếu chưa đủ 70%, các bạn có thể tranh thủ ôn nhanh cho đủ.

– Bố trí thời gian đầy đủ, đều đặn để ôn luyện. Ngày nào không thực hiện đầy đủ kế hoạch của ngày hôm đó thì hôm sau hoặc Chủ Nhật phải làm bù.

– Phần Luyện đọc, ngoài phần hướng dẫn đọc các bài ngắn, các bạn cần download, in hoặc mua sách luyện đọc thêm, các bộ như Kanzen Master, Soumatoume, Shin KanzenMaster… để luyện các bài đọc dài. Các bạn có thể luyện đọc thêm qua các câu chuyện cổ tích tiếng Nhật hoặc các bài song ngữ Nhật-Việt trên tuhoconline.net

– Phần luyện nghe, ngoài các link được cung cấp, các bạn có thể xem thêm bài Luyện nghe tiếng Nhật khi tự học tiếng Nhật, và luyện nghe qua các chuyên mục : truyện cổ tích tiếng Nhật, Học tiếng Nhật qua video. Ngoài ra, nếu có điều kiện, các bạn có thể tìm thêm các giáo trình khác để ôn luyện.

– Phần Test, các bạn có thể tận dụng các đề thi N2 có trên website hoặc làm các bài tập trong sách giáo trình.

– Vào đầu mỗi ngày, trước khi bắt đầu bài mới, các bạn cần ôn luyện lại bài đã học trong 1 và 3 ngày trước đó. Việc ôn lại này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc ghi nhớ.

Kế hoạch ôn luyện N2 trong 3 tháng – Tháng 1

Tuần 1

Thứ 2

+ Từ vựng N2 ngày 1

+ Kanji N2 ngày 1

+ Luyện nghe N2 ngày 1 : bài 1, bài 2, bài 3

Thứ 3

+ Từ vựng N2 ngày 2

+ Ngữ pháp N2 ngày 1

+ Luyện đọc N2 : bài 1, bài 2

Thứ 4

+ Từ vựng N2 ngày 3

+ Kanji N2 ngày 2

+ Luyện nghe N2 ngày 2 : bài 4, bài 5, bài 6

+ Từ vựng N2 ngày 4

Thứ 5

+ Từ vựng N2 ngày 5

+ Kanji N2 ngày 3

+ Luyện đọc N2 : bài 3, bài 4

Thứ 6

+ Ngữ pháp N2 ngày 2

+ Từ vựng N2 ngày 6

+ Luyện nghe N2 ngày 3 : bài 7, bài 8, bài 9

+ Từ vựng N2 ngày 7

Thứ 7

+ Từ vựng N2 ngày 8

+ Từ vựng N2 ngày 9

+ Luyện đọc N2 : bài 5, bài 6

Chủ Nhật

+ Ôn luyện tuần

Tuần 2

Thứ 2

+ Từ vựng N2 ngày 10

+ Kanji N2 ngày 4

+ Luyện nghe N2 ngày 4 : bài 10, bài 11, bài 12

Thứ 3

+ Từ vựng N2 ngày 11

+ Ngữ pháp N2 ngày 3

+ Luyện đọc N2 : bài 7, bài 8

Thứ 4

+ Từ vựng N2 ngày 12

+ Kanji N2 ngày 5

+ Luyện nghe N2 ngày 5 : bài 13, bài 14, bài 15

+ Từ vựng N2 ngày 13

Thứ 5

+ Từ vựng N2 ngày 14

+ Kanji N2 ngày 6

+ Luyện đọc N2 : bài 9, bài 10

Thứ 6

+ Ngữ pháp N2 ngày 4

+ Từ vựng N2 ngày 15

+ Luyện nghe N2 ngày 6 : bài 16, bài 17, bài 18

+ Từ vựng N2 ngày 16

Thứ 7

+ Từ vựng N2 ngày 17

+ Từ vựng N2 ngày 18

+ Luyện đọc N2 : bài 11, bài 12

Chủ Nhật

+ Ôn luyện tuần

Tuần 3

Thứ 2

+ Từ vựng N2 ngày 19

+ Kanji N2 ngày 7

+ Luyện nghe N2 ngày 7 : bài 19, bài 20, bài 21

Thứ 3

+ Từ vựng N2 ngày 20

+ Ngữ pháp N2 ngày 5

+ Luyện đọc N2 : bài 13, bài 14

Thứ 4

+ Từ vựng N2 ngày 21

+ Kanji N2 ngày 8

+ Luyện nghe N2 ngày 8 : bài 22, bài 23, bài 24

+ Từ vựng N2 ngày 22

Thứ 5

+ Từ vựng N2 ngày 23

+ Kanji N2 ngày 9

+ Luyện đọc N2 : bài 15, bài 16

Thứ 6

+ Ngữ pháp N2 ngày 6

+ Từ vựng N2 ngày 24

+ Luyện nghe N2 ngày 9 : bài 25, bài 26, bài 27

+ Từ vựng N2 ngày 25

Thứ 7

+ Từ vựng N2 ngày 26

+ Từ vựng N2 ngày 27

+ Luyện đọc N2 : bài 17, bài 18

Chủ Nhật

+ Ôn luyện tuần

Tuần 4

Thứ 2

+ Từ vựng N2 ngày 28

+ Kanji N2 ngày 10

+ Luyện nghe N2 ngày 10 : bài 28, bài 29, bài 30

Thứ 3

+ Từ vựng N2 ngày 29

+ Ngữ pháp N2 ngày 7

+ Luyện đọc N2 : bài 19, bài 20

Thứ 4

+ Từ vựng N2 ngày 30

+ Kanji N2 ngày 11

+ Luyện nghe N2 ngày 11 : bài 31, bài 32, bài 33

+ Từ vựng N2 ngày 31

Thứ 5

+ Từ vựng N2 ngày 32

+ Kanji N2 ngày 12

+ Luyện đọc N2 : bài 21, bài 22

Thứ 6

+ Ngữ pháp N2 ngày 8

+ Từ vựng N2 ngày 33

+ Luyện nghe N2 ngày 12 : bài 34, bài 35, bài 36

+ Từ vựng N2 ngày 34

Thứ 7

+ Từ vựng N2 ngày 35

+ Từ vựng N2 ngày 36

+ Luyện đọc N2 : bài 23, bài 24

Chủ Nhật

+ Ôn luyện tuần

Các tháng tiếp theo, mời các bạn xem tại trang sau.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *